Rola samorozwoju menadżera w kontekście współczesnych problemów związanych z fluktuacją pracowników

Rola samorozwoju menadżera w kontekście współczesnych problemów związanych z fluktuacją pracowników

Przedsiębiorcy za jeden z ważniejszych problemów, z jakimi przychodzi im mierzyć się w dzisiejszych czasach, podają odpływ pracowników, szczególnie tych wysoko wykwalifikowanych. Problem ten nie omija pracowników fizycznych, fizjoterapeutów, kosmetologów w branży Beauty. Wyzwanie to sprawia, że zmianie ulegają m.in. warunki wynagrodzenia, system pracy, podejście do tematu szkoleń i rozwoju pracowników.

To z pewnością jest dobry kierunek! Jednak jest jeszcze coś, co ma ogromny wpływ na utrzymanie zaangażowanych pracowników w danym zespole. To menadżer, który jest…liderem i mentorem. Aby takim być, powinien stale dbać o swój rozwój i nie poprzestawać w uczeniu się.

 

Wielokrotnie w swojej karierze coacha jak i przedsiębiorcy spotykałam menadżerów, którzy poświęcali czas i energię na samorozwój. Doskonale zdawali sobie sprawę, że aby być efektywnym liderem i utrzymać zmotywowany, zaangażowany zespół, należy inspirować ludzi do rozwoju i wspierać ich we wzrastaniu.

Być przykładem. To mądre podejście do przywództwa na miarę XXI wieku doskonale wpisuje się nie tylko w zarządzanie w korporacjach ale również w małych zespołach. W świetle powyższego, to menadżer bierze odpowiedzialność za samodoskonalenie, mając na względzie to, że sam jest osobą, od której powinien rozpocząć zarządzanie.

 

QUO VADIS LIDERZE?

 

W jakim kierunku powinien zmierzać samorozwój menadżerów w kontekście batalii z problemem odpływu pracowników z organizacji?

Jednej z przyczyn fluktuacji pracowników upatruje się w niedostosowaniu zarządzania do zmian wynikających ze spotkania w organizacji przedstawicieli różnych pokoleń. W związku z tym, sprawdźmy, które umiejętności menadżerskie są najistotniejsze z punktu widzenia przedstawicieli pokoleń XYZ (tabela)[1]. Potraktujmy to jako punkt wyjścia do określenia kierunku Twojego samorozwoju jako efektywnego lidera zespołu.

 

Pokolenie Cechy pracowników reprezentujących dane pokolenie Pożądane cechy i umiejętności menadżerów najistotniejsze dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń
X ·         zaangażowani i lojalni,

·         ambitni, ciężko pracujący,

·         profesjonalni, doświadczeni,

·         zmęczeni, zestresowani.

·        doskonale rozwinięta umiejętność komunikacji, w tym przekazywania informacji zwrotnych,

·        przewodzenie przez własny (wysoce etyczny) przykład,

·        rozwinięta inteligencja emocjonalna i empatia,

·        umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu, budowania ich ścieżek kariery i wspierania w rozwoju,

·        zachowywanie równowagi praca-życie prywatne.

Y

·         Ambitni,

·         konkurencyjni, elastyczni, skłonni do zmian,

·         energiczni,

·         roszczeniowi, naiwni, niecierpliwi.

·        doskonale rozwinięta umiejętność komunikacji, w tym przekazywania informacji zwrotnych,

·        umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu, budowania ich ścieżek kariery i wspierania w rozwoju,

·        pozytywne nastawienie i optymizm.

Z ·         ciekawi świata,

·         elastyczni i mobilni,

·         beztroscy, potrafiący zachować równowagę na płaszczyźnie obowiązki/praca-życie osobiste/przyjemności,

·         niecierpliwi, naiwni, zagubieni w realnej codzienności, niepewni swoich umiejętności.

·        pozytywne nastawienie i optymizm,

·        umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu,

·        pozwalanie na naukę przez eksperymenty, popełnianie błędów,

·        elastyczność – otwartość na pracę zdalną/home office, elastyczne godziny pracy,

·        zachowywanie równowagi praca-życie prywatne.

 

W dzisiejszych czasach samorozwój menadżerów wymaga koncentracji na aspektach work-life balance, zarządzaniu sobą w czasie, automotywacji i asertywności. Niezwykle istotna jest praca nad umiejętnościami jasnej komunikacji. Jest to niekończąca się praca jako że co jakiś czas na rynek pracy będą wchodzić przedstawiciele kolejnych pokoleń, a każde z nich oczekuje przekazu „w swoim języku”.

Niemożliwym byłby efektywny autorozwój bez znajomości technik, narzędzi czy choćby zasad organizacji czasu swojej pracy. Mogą to być metody specjalistów z tej dziedziny (np. idea Getting Tings Done®), Twój „autorski” system priorytetyzacji zadań z wykorzystaniem samoprzylepnych kolorowych karteczek czy np. program komputerowy toggl® do monitorowania czasu spędzonego przy komputerze, poświęconego na wykonanie projektu.

Ważne abyś spróbował wielu rozwiązań, był na nie otwarty i dokonał wyboru optymalnych DLA CIEBIE „narzędzi”. W końcu mają one pomagać w sposób naturalny, a nie dokładać pracy i być udręką.

Z zarządzaniem sobą w czasie przeplata się koncepcja równowagi praca-życie prywatne (work-life balance), na którą szczególnie zwracają uwagę przedstawiciele wszystkich pokoleń. Znając swoją rolę jako menadżera-lidera i inspiratora swojego zespołu, dążąc do jej jak najlepszej realizacji, pamiętaj o zachowaniu harmonii między pracą, a życiem prywatnym.

Elastyczny czas pracy czy (sporadyczna) praca w trybie home office, zaplanowanie pracy zgodnie z występującą sezonowością, poznanie technik produktywnej pracy, wreszcie medytacja to tylko niektóre rozwiązania prowadzące do praktykowania work-life balance. Praktykuj je sam ale również dziel się tymi doświadczeniami z członkami swojego zespołu, pokaż, że mogą z nich korzystać, a Ty to akceptujesz i wspierasz.

 

NARZĘDZIA PRZYDATNE NA DRODZE SAMOROZWOJU

 

Jak pracować nad wymienionymi cechami w praktyce? Oto kilka wskazówek dla menadżerów poważnie traktujących samorozwój.

 

1. Dołącz do grupy mastermindowej, odpowiadającej kierunkowi Twojego rozwoju.

 

Niewielkie grupy (do 5 osób) zmierzających w kierunku podobnym do Twojego, znajdujące się na różnym poziomie zaawansowania, posiadające różne bądź zbliżone doświadczenie mogą być dla Ciebie niezwykle pomocne w określeniu działań czy nawet doprecyzowaniu kierunku, w którym zmierzasz.

Takie grupy „spotykają się” np. za pośrednictwem Skype-a bądź „w realu” na krótkich sesjach, podczas których każdy z uczestników czerpie inspiracje, poszukuje rozwiązania swojego problemu poprzez dyskusje z pozostałymi członkami grupy. Sesje odbywają się regularnie, są moderowane i zorganizowane w taki sposób, aby wzajemnie szanować swój czas i aby każdy z uczestników miał okazję przedstawienia zagadnień, z którymi się mierzy. Członkowie grup mastermindowych mogą organizować, np. miesięczne wyzwania podczas których pracują nad lepszym zarządzaniem sobą w czasie. Dzielą się w tym czasie efektami swoich działań co wpływa dopingująco na członków zespołu.

Jako że proces rozwoju i nauki wielu osobom przychodzi łatwiej gdy nie są w nim osamotnione, członkowie grupy raz w miesiącu mogą głosować na inspirującą książkę (np. z zakresu rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole czy zarządzania talentami), którą wszyscy przeczytają i będą w oparciu o nią pracować na najbliższych sesjach. Wartościowym elementem idei mastermaind-u jest możliwość zorganizowania krótkich sesji szkoleniowych, podczas których „nauczycielem” jest jeden z uczestników, dzieli się on swoim doświadczeniem, wprowadza w temat, w którym jest ekspertem. Ważny jest wybór tematu, który będzie interesować wszystkich członków grupy. Istotne aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość zaangażowania, byli aktywni, pamiętając przy tym, że grupa ma służyć wzrostowi każdego z nich.

Zespół powinien się wspierać poprzez wyznaczanie wyzwań, wzajemną motywację, pomoc w określaniu celów samorozwoju i ich wprowadzaniu w życie, w tym rozwiązywanie napotykanych problemów. Wszystko to odbywa się w duchu zaufania, szczerości, szacunku. Problem, który spędzać Ci sen z oczu może okazać się błahym gdy podzielisz się nim z innymi, doświadczonymi osobami. Zgodnie z zasadą: co dwie głowy to nie jedna…, rozwiązania pojawiają się w mig. Mastermind pozwala też spojrzeć na wiele zagadnień z dystansu.

Jak stworzyć grupę mastermind-ową lub dołączyć do właśnie tworzącej się? Często w zamkniętych biznesowych grupach tematycznych portalu społecznościowego Facebook, dotyczących danego tematu pojawiają się zaproszenia do nowo tworzących się grup. Sam możesz też stworzyć taki post, ważne abyś był pewien, że w grupie znajdują się osoby poważnie podchodzące do tematu samorozwoju, daj sobie czas na obserwację osób i dyskusji jakie toczą.

Bywa, że blogerzy piszący o tematyce mastermind-u zachęcają do tego, aby zainteresowane osoby pozostawiały w komentarzach propozycje utworzenia grupy. Istnieje też wariant płatny mastermind-u,w którym występuje mentor-nauczyciel, wspierający uczestników wysoce ekspercką wiedzą.

 

2. Korzystaj ze wsparcia ekspertów, którzy podczas szkoleń i warsztatów podzielą się z Tobą doświadczeniem i wiedzą.

 

Podczas warsztatów pod okiem eksperta pracujesz w grupie nad rozwojem pożądanych umiejętności, mogą to być właśnie te, które pomogą Ci być efektywniejszym menadżerem, lepiej prowadzić zespół ku osiągnięciu celów i wzrastać każdemu z jego członków, niezależnie od tego jakie reprezentują pokolenie. Forma pracy grupowej daje lepszy ogląd sytuacji z różnych perspektyw, jest okazją do wymiany doświadczeń i przemyśleń.

Jako autorka wielu programów szkoleniowych i warsztatów dedykowanych menadżerom, mam styczność nie tylko z osobami „wysyłanymi” przez organizację na szkolenia ale i liderami, którzy sami wychodzą z inicjatywą, wiedząc nad czym chcą pracować dla zwiększenia efektywności. Doceniam czas zainwestowany w samorozwój dlatego tworzę szkolenia zawierające jak najwięcej wiedzy praktycznej, zapraszam najlepszych ekspertów, którzy mogą wnieść realny wkład ze swojego „podwórka” tematycznego.

Polecam Ci udział właśnie w takich szkoleniach. Uważam, że w dobie przesytu ofertami edukacyjnymi na bardzo ogólnym poziomie, ten kierunek jest uczciwym. W najnowszym projekcie – obozie „Leadership”, realizowanym wraz z Iwoną Guzowską, mistrzynią świata w kickboxingu, wspieramy uczestników i towarzyszymy im m.in. w pracy nad wydobyciem wewnętrznej siły, która potrzebna jest chociażby do określenia kierunku samorozwoju czy bycia liderem efektywnego zespołu. Nasz obóz to czas nauki budowania dobrego zespołu i zarządzania jego potencjałem ale także okazja do przyjrzenia się sobie jako liderowi. Szczegóły warsztatów poznasz odwiedzając stronę www.skutecznylider.pl

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na kilkudniowe wyłączenie z obowiązków menadżerskich (do którego mimo wszystko mocno namawiam), do dyspozycji masz wiele wysoce merytorycznych szkoleń czy warsztatów, które możesz realizować w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Realizowane są one w formie zdalnej, bazują na wcześniej nagranych lekcjach i zadaniach do wykonania. Dla tych, którzy czują niedosyt i chcą poza tym materiałem otrzymać bezpośrednie wsparcie „szkoleniowca”, autorzy często proponują pakiety premium bądź VIP, w ramach których otrzymasz indywidualne sesje z trenerem, podczas których wspólnie możecie przepracować konkretny projekt bądź problem z Twojego „podwórka”.

Coraz częściej na platformach typu Udemy, Coursera czy Skillshare dostępne są jakościowe szkolenia. Warto jednak przyjrzeć się opiniom uczestników aby wybrać te najlepsze merytorycznie jako że zasoby portali są ogromne.

Jeśli potrzebujesz indywidualnego podejścia, alternatywą (bądź dopełnieniem) dla szkoleń może być dla Ciebie praca z coachem bądź mentorem. W zależności od typu osobowości, etapu samorozwoju, na którym się znajdujesz czy zagadnienia, nad którym chcesz pracować, zacznij od decyzji czy potrzebujesz wsparcia mentora czy coacha.

 

3. Sięgaj po rozwijającą lekturę, słuchaj inspirujących podcastów, czerp wiedzę z wartościowych blogów. 

 

Dobiegają końca czasy gdy obawiano się dzielenia wiedzą „za darmo”, a materiały umieszczane na blogu czy w udostępnianym do pobrania e-booku były bardzo skromne, stanowiły jedynie prezentację produktu czy usługi. Najlepsi blogerzy czy autorzy podcastów chętnie dziś ukazują kulisy budowania swojego biznesu, a tym samym dzielą się w szerokim zakresie swoją wiedzą, np. z zakresu zarządzania sobą w czasie, tworzeniem zespołów projektowych czy rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespołach.

Aby mieć pod ręką ulubione podcasty różnych autorów i sprawnie nimi zarządzać, możesz korzystać z rozwiązań typu Podcast Republic. Wielu twórców podcastów dołącza do swoich „słuchowisk” notatki wizualne, które możesz pobrać w formacie pdf-a. Stanowią one graficzny skrót informacji z nagrania, a dla wzrokowców będą dobrym materiałem utrwalającym wiedzę. Natomiast alternatywą dla tradycyjnych książek są audiobooki. Jeśli łatwiej chłoniesz wiedzę ze słuchu, będzie to dla Ciebie szczególnie dobre rozwiązanie. Książki w formie nagrań audio sprawdzają się np. gdy spędzasz wiele godzin w aucie.

Coraz częściej serwisy internetowe profesjonalnych magazynów typu Harvard Business Review, Forbes udostępniają otwarte artykuły na temat przywództwa czy konkretnie samorozwoju menadżerów – korzystaj z tego!

 

4. Bywaj na konferencjach, kongresach i targach – czerp wiedzę nie tylko branżową ale poszukuj nowych kierunków rozwoju, wymieniaj się doświadczeniami, nawiązuj kontakty.

 

Zachęcam Cię do udziału w debatach toczących się podczas takich eventów, ze zdobytej wiedzy nie tylko Ty możesz skorzystać, warto abyś nowinkami dzielił się z zespołem, a później angażował jego członków w podejmowanie decyzji, np. co do wprowadzenia nowych usług czy rozwiązań.

Niektóre z wydarzeń branżowych mają charakter międzynarodowy, np. Targi Beauty Forum, odbywają się w różnych krajach Europy, a przez to poszerzają horyzonty wiedzy, umożliwiają Ci nawiązanie kontaktu z profesjonalistami z zagranicy. Polecam również udział m.in. w Beauty Days, Targach Beauty Expo, Beauty Trends, Europejskim Kongresie SPA. Część konferencji kierowana jest do menadżerów, a ich tematyka dotyczy m.in. motywowania członków zespołu, wprowadzenia do pracy dla nowo zatrudnionych czy skutecznej rekrutacji.

Nie ograniczaj się tylko do wydarzeń związanych z Twoją branżą, bądź otwarty na wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu czy psychologii.  W poszukiwaniu takiej wiedzy warto wziąć udział  m.in. w Golden Marketing Conference. Nie musisz być ekspertem w każdej dziedzinie ale z pewnością będziesz autorytetem dla swojego zespołu jeśli będziesz orientować się w obecnych trendach czy przyszłościowych kierunkach.

Jeśli nie możesz wziąć udziału w wydarzeniach, dowiedz się czy istnieje możliwość zakupu podręcznika konferencyjnego bądź materiału video z wystąpieniami prelegentów.

 

5. Buduj kampanię employer branding „krok po kroku” 

 

Zapraszam na stronę, gdzie szerzej omówiłam temat :

Employer branding, czyli jak budować markę pracodawcy

 

Jeśli jesteś na etapie rozpoznania i ustalenia planu dalszego samorozwoju, szczególnie zachęcam Cię do przyjrzenia się narzędziu o nazwie Structogram, pozwalającemu poznać Ci tę biostrukturę mózgu, która najsilniej odpowiada za Twoje zachowania, decyzje.

Dzięki temu lepiej rozpoznasz jakie są Twoje genetycznie zaprogramowane predyspozycje m.in do zarządzania zespołem, delegowania zadań, komunikacji, przywództwa. Structogram pozwala m.in. na rozeznanie atutów lidera, umiejętności czy cech, które może on umieścić na liście tych do dalszego rozwoju i zarządzania nimi. Jeśli interesuje Cię to zagadnienie, koniecznie odwiedź stronę www.krokdodecyzji.pl

Twój samorozwój nabierze głębszego znaczenia jeśli, poza praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności, które zdobędziesz, będziesz się nimi dzielił ze swoim zespołem. Nie bój się tego, ucząc innych, pomagając im wzrastać, dajesz im do zrozumienia, że są dla Ciebie i organizacji ważni. To milowy krok do zbudowania wysoce zmotywowanego, rozwijającego się i efektywnego teamu.

 

 

Koncepcje, które warto wdrożyć w ramach Employer Branding

Koncepcje, które warto wdrożyć w ramach Employer Branding

Dzisiaj chciałabym skupić się na przedstawieniu trzech koncepcji, które możesz wdrążyć w ramach Employer Branding. Każda z nich dotyczy nieco innego sposobu zarządzania, który możesz dostosować do swoich potrzeb.

 

1. Work –life balance

 

Od zawsze, sporym wyzwaniem dla ludzi, było pogodzenie pracy z życiem prywatnym. W zależności od wieku pracownika, ma on sporo obowiązków jakimi musi sprostać po za pracą. Mogą być to studia, wychowanie dzieci, opieka nad chorym rodzicem i wiele, wiele innych. Warto zaznaczyć, że działania jakimi obciążony jest pracownik po za pracą, są uzależnione od jego wykształcenia, sytuacji rodzinnej, wieku i płci.

Koncepcja równowagi życie – praca, ma szczególne znaczenie dla kobiet, które dominują w branży Beauty. Konflikt między obowiązkami wynikającymi z pracy, a obowiązkami wynikającymi z życia prywatnego, może powodować silną frustrację, wysoki poziom stresu oraz inne negatywne stany emocjonalne, niesprzyjające codziennemu funkcjonowaniu twoich pracowników, a tym samym – twojego salonu.

Efektywne wprowadzenie polityki zarządzania, zgodne z założeniami tej teorii przyczyniają się do wzrostu satysfakcji z pracy, lepszej atmosferze w zespole, zmniejszenia absencji pracowników (spowodowaną np. chorobą), zapobiega rotacji pracowników, zwiększa motywację i efektywność, kreuje pozytywny wizerunek firmy, jako dobrego pracodawcy. Co więcej, działania związane z WLB okazują się najlepszą strategią do uzyskania i zatrzymania w naszym przedsiębiorstwie najlepszych pracowników.

Co jako salon kosmetyczny możesz zaoferować swoim pracownikom?

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/elastyczność form zatrudnia w zależności od potrzeb pracownika
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość wykorzystania nadgodzin (np. w formie wcześniejszego wyjścia z pracy w ustalony wcześniej dzień)
 • możliwość udziału w szkoleniach zawodowych
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • prywatne ubezpieczenie medyczne

 

2. Turkusowa organizacja

 

Koncepcja turkusowych organizacji w Polsce dopiero raczkuje. Jej autorem jest Frederic Laloux. W swojej książce „Pracować inaczej” (w Polsce wydana w 2015 r.) opisuje zrewolucjonizowane podejście do zarządzania. Co jest główną zasadą? Brak formalnego szefa oraz twardej struktury organizacyjnej. Słowem kluczem w tej koncepcji jest autonomiczny zespół (o roli autonomii będę pisać w dziale motywacji).

Koncepcja ta bezpośrednio nawiązuje do teorii potrzeb Maslowa. Jej główne założenia odwołują się do stwierdzenia, że człowiek dąży do poszukiwaniu sensu swojego życia, swojej pracy oraz jest w stanie sam zorganizować swoją aktywność zawodową, w sposób maksymalizujący jego efektywność zawodową.

Brzmi to bardzo idealistycznie, ale szanse na powodzenie tej koncepcji w praktyce zwiększa pojawienie się w zespole lidera w postaci coacha i/lub mentora. O ile w codziennych obowiązkach pożądana będzie osoba mentora, który może wspomóc pracowników w wykonywanych zabiegach, dać wskazówki, jak wykonywać dany zabieg lepiej, jak zwiększyć komfort klienta itp., tak w zagadnieniach związanych z efektywnością jednostki czy zespołu, w rozwiązywaniu problemów oraz eliminacji rywalizacji między pracownikami oraz rozwijania ich kreatywności i zaangażowania, najlepiej sprawdzi się coach.

Rola coach’a może okazać się cenniejsza niż możemy sobie to wyobrazić. Turkusowemu zarządzaniu sprzyja poczucie misji, głębszy sens i znaczenie, jakie nadajemy naszej pracy (w wypadku salonów kosmetycznych może to być na przykład uszczęśliwianie kobiet borykających się z kompleksami, czy zwiększanie ich komfortu). Takie spojrzenie pracownika na jego pracę, zwiększa jego efektywność oraz odmienia jego codzienne zachowanie się w pracy, powodując, że maksymalizuje on swoją satysfakcję z pracy, ale i przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Niemniej jednak, by odnaleźć takie znaczenie dla siebie samego, pracownik musi posiadać głęboką samoświadomość oraz mieć warunki by móc realizować cele salonu, które samoistnie stają się również jego celami. W momencie, gdy nasz zespół kieruje się wspólną misją, dąży do tego samego celu, pojawia się atmosfera zaufania i bezpieczeństwa, a tym samym, pracownik staję się istotą upodmiotowioną. Nie jest on maszyną wykonującą zlecone obowiązki, ale autonomiczną osobą, mającą poczucie wpływu na to, co dzieje się w zespole.

 

W duchu turkusowej organizacji zespół to nie tylko współpracownicy. To żywy organizm. To przyjaciele, którzy mogą sobie zaufać i liczyć na siebie w razie pojawiających się trudności.

Podsumowując teorię, chcę przytoczyć słowa Sylwestra Pietrzyka, trenera i konsultanta HR: „cała filozofia zarządzania turkusowego opiera się na założeniu, że człowiek jest najbardziej efektywny, gdy funkcjonuje w warunkach wolności, partnerstwa, zaufania”.

 

Co możemy zrobić, by wprowadzić do naszego salonu elementy turkusowego zarządzania?

 • rozwiń umiejętności coachingowe oraz mentorskie – a jeśli masz możliwość skorzystaj z współpracy doświadczonego coacha
 • zorganizuj dla swoich pracowników szkolenie z zakresu Porozumienia Bez Przemocy – bardzo szybko zobaczysz efekty w lepszej komunikacji, nie tylko między pracownikami, ale i pracownikami a klientami
 • zadbaj by każdy z pracowników:

1) robił to co potrafi,
2) robił to co jest potrzebne,
3) brał za to odpowiedzialność
4) pozwól na elastyczność zadań pracowników z zachowaniem pierwszych trzech punktów

 • kieruj się poniższym dekalogiem (dekalog pochodzi z publikacji „Kompendium Turkusowej Organizacji” Andrzeja Blikle):

1. Nie szukaj winnego, by go ukarać — szukaj przyczyny, by ją usunąć,
2. Nie oczekuj perfekcji, której nie da się osiągnąć — oczekuj postępu, który zawsze jest możliwy,
3. Unikaj współzawodnictwa, które niszczy partnerstwo — stwarzaj warunki do współpracy,
4. Nie oceniaj, bo to niszczy— doceniaj, bo to wzmacnia,
5. Nie mów, co jest źle — mów, co może być lepiej,
6. Nie pytaj ludzi, co mogliby zrobić lepiej — pytaj, co im w pracy przeszkadza,
7. Nie buduj na kontroli — buduj na zaufaniu,
8. Nie mów, że ktoś jest zły — mów jak ty się z tym czujesz (tzw. „komunikat ja”),
9. Nie zarządzaj — twórz warunki do samoorganizacji,
10. Nie bądź nadzorcą — bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem.

 

3. Biznes odpowiedzialny społecznie (koncepcja CSR)

 

Czym w ogóle jest odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility – CSR)? Wg Żemigały organizacja odpowiedzialna społecznie to organizacja nastawiona na kapitał ludzki – wiedzę i intelekt, organizacja uczącą się, służąca otoczeniu, otwarta na zmiany i wrażliwa na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.

Lotko podaje nieco bardziej skomplikowaną definicję. Według niej, CRS jest to „strategia zarządzania, która poprzez wykorzystywanie dialogu społecznego przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym oraz do realizacji zrównoważonego rozwoju”.

Natomiast Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju podaje, iż CRS to „ciągłe zobowiązanie biznesu do zachowań etycznych oraz do działań na rzecz rozwoju ekonomicznego, przy jednoczesnej trosce o poprawę jakości życia pracowników i ich rodzin, społeczności lokalnej oraz całego społeczeństwa”.

Z analizy tych definicji możemy wysnuć wniosek, że CSR skupia się głównie na służbie dobru jednostki żyjącej w społeczeństwie, a zarazem społeczeństwu jako całości za pomocą działań, którymi kierują zasady etyczne i moralne, mające na celu poszerzanie wszelkich zasobów. W dokładniejszym zrozumieniu tej koncepcji pomocna jest piramida Carroll’a, na której autor opisał poziomy społecznej odpowiedzialności biznesu. Analogicznie do piramidy potrzeb Maslowa, przechodzenie na wyższe poziomu odpowiedzialności jest uzależnione od realizacji niższych poziomów.

Rys. 1. Piramida społecznej odpowiedzialności wg. Carroll’a
(Źródło: https://www.wzieu.pl/zn/662/ZN_662.pdf)

 

W zakres odpowiedzialności ekonomicznej wchodzą takie aspekty jak: maksymalizacja zysków, dbałość o konkurencyjność i rozwój organizacji. W zakres odpowiedzialności prawnej, jak łatwo się domyślić, wchodzi przestrzeganie przepisów prawa w każdym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa. Działanie etyczne zaś polega na przestrzeganiu zasad etycznych i moralnych, które pozostają spójne. Najwyższy poziom piramidy to odpowiedzialność filantropijna. Oznacza ona angażowanie się organizacji w życie społeczne poprzez działalność dobroczynną, edukacyjną ale również przyczynianie się do wzrostu jakości życia otoczenia.

Przypatrując się definicji i modelom społecznej odpowiedzialności biznesu, nasuwa się jeden wniosek: jest to koncepcja bardzo idealistyczna – należy zadać sobie pytanie na ile w dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie wprowadzać ją w życie? Na ile teoria idzie w parze z praktyką? Spróbujmy poszukać odpowiedzi na to pytanie. Zanim jednak skupimy się na tym jak to wygląda w codziennym życiu, warto przyjrzeć się bliżej powstałym standardom i normom.

 

Normy i standardy dotyczące CSR

Systemowe podejście do zarządzania zapoczątkowało ewolucję CSR. Podejście to ujmuje jednostkę i jej środowisko holistycznie. Zakłada ono, że człowiek należy do wielu systemów, które oddziałują na siebie. Należy pamiętać, że system składa się z wielu wpływających na siebie zmiennych, które są kontrolowane przez uczestników systemu; na dany system oddziałuje otoczenie, na które system nie ma całkowitej kontroli; system posiada granice, które mogą być mniej lub bardziej przepuszczalne; zachowania systemu w jego otoczeniu mogą być mniej lub bardziej przewidywalne. Najistotniejsze w podejściu systemowym jest powiązanie systemów działających w przedsiębiorstwie, jak i na przedsiębiorstwo (np. poszczególne działy przedsiębiorstwa, każdy jego klient, kadra zarządzająca itp.), a także ich ocena w odniesieniu do wzajemnej współpracy. Warto zaznaczyć, iż jest ono oparte na normach i standardach.

Standard SA 8000 określa odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa. Podstawą jej formowania były prawa człowieka oraz prawa pracownicze. Szczególne znaczenie odgrywa w organizacjach, gdzie mieszają się różne kultury i narodowości. Porusza ona takie zagadnienia jak praca przymusowa, BHP, wolność zrzeszania się, godziny pracy czy systemy zarządzania.

Norma AA 1000 odnosi się zarówno do odpowiedzialności w zakresie biznesu zrównoważonego społecznie, ale też działalności korporacyjnej. W przeciwieństwie do Standardu SA 8000, obejmuje ona kwestie wsparcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem na poziomie relacji z całym rynkiem. Norma ta ma duże znaczenie dla samodoskonalenia się organizacji poprzez zewnętrzną ocenę opartą na CSR i etyce biznesu.

Ogromną rolę odgrywają również normy ISO 9000 oraz ISO 14001. Odpowiednio odnoszą się do zarządzania jakością, a także zarządzania środowiskowego. Wiodącą normą jest norma ISO 26000, która opisuje takie obszary jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, praktyki rynkowe, relacje z konsumentami oraz zaangażowanie społeczne.
Dzięki wdrażaniu tych norm, organizacje zyskują wiele korzyści. Jeśli przedsiębiorstwo przyjmuje koncepcję społecznej odpowiedzialności jako strategię zarządzania staje się poniekąd dużo bardziej konkurencyjną firmą na rynku. Dlaczego tak się dzieje? Podstawą każdego zysku są pracownicy. Bez nich ciężko wygenerować przychód.

Jeśli przedsiębiorstwo działa zgodnie z normami i standardami wyznaczającymi CSR, oznacza to, że pracownik posiada pełen komfort pracy, czuje się w niej bezpiecznie, jest przekonany o stabilności swojej posady i zabezpieczeniu finansowym – mówiąc kolokwialnie ma spokojną głowę. Zgodnie z najpopularniejszą teorią potrzeb Maslowa, człowiek dąży do samorealizacji i samorozwoju, jedynie wtedy, gdy potrzeby niższego rzędu (np. potrzeby fizjologiczne, szacunku, bezpieczeństwa) zostaną zrealizowane. A przecież rozwój pracownika to rozwój przedsiębiorstwa.

Wdrażanie koncepcji CSR daje niezliczoną ilość opcji, dzięki którym w korzystny sposób zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla każdego pracownika indywidualnie można sprzyjać środowisku. Wtedy, kiedy rozwija się każdy z pracowników, nasza organizacja rozwija się samoistnie, gdyż zatrudnieni realizując własne cele zawodowe przyczyniają się do wzrostu wydajności firmy jako całości. Tym samym pracownicy chętniej i skutecznej budują pozytywne relacje z interesariuszami firmy. Relacje te oparte są na większej uczciwości, szczerości, otwartości. Należy też zaznaczyć, że powyższe kwestie powinny odnosić się również do osób zajmujących najwyższe stanowiska, gdyż właśnie one są w największej mierze odpowiedzialne za budowanie wartości i kultury organizacyjnej, która przekłada się na codzienne funkcjonowanie organizacji.

Jako kolejną korzyć Latko wskazuje dobry wizerunek firmy w oczach otoczenia, który przekłada się na wzrost lojalności i zaufania wobec przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, przyczynia się to do powiększania grona klientów, ale także pozyskiwania do kadry najlepszych specjalistów w branży, a co za tym idzie wyróżnianie się wśród konsumentów jakością i ilością wykonywanych usług, bądź produkowanych dóbr.

Ostatnią, ale niezmiernie ważną korzyścią opisywaną przez Latko jest ograniczenie ryzyka. Odpowiedzialnie zarządzane przedsiębiorstwo jest mniej narażone na sytuacje kryzysowe wynikające z wypadków w trakcie pracy czy niezadowolenia interesariuszy.

 

Inne narzędzia wdrażania CSR

Poza normami i standardami prawnymi, możemy wskazać również inne narzędzia pomocne w budowaniu biznesu odpowiedzialnego społecznie. Mogą być to sformalizowane kodeksy etyczne, w których zawarte są podstawowe zasady zachowania w sytuacjach trudnych etycznie, ale też zasady, które powinny towarzyszyć ludziom podczas codziennej pracy w przedsiębiorstwie. Dużą rolę też odgrywają szkolenia z zakresu etyki. Ich celem jest wyposażenie przedsiębiorstw w umiejętność wdrażania takich zachowań, nawyków i zasad w taki sposób by zmaksymalizować wiarygodność przedsiębiorstwa, a także zwiększyć długotrwałą wartość przedsiębiorstwa. Warto również by w przedsiębiorstwie istniało stanowisko specjalisty/konsultanta to spraw etycznych, bądź by przedsiębiorstwo stale współpracowało z taką osobą. Możliwość konsultacji z taką osobą w razie trudności w podejmowaniu decyzji powinna być dostępna dla każdego pracownika organizacji.

Bardzo popularnym programem w Polsce nastawionym na CSR, jest program Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym o nazwie „Przedsiębiorstwo Play Fair”. Jego wiodącą ideą jest szerzenie i zachęcanie przedsiębiorstw do przyjmowania wartości zgodnych z CSR. Pierwsze prace nad jego powstaniem datuje się na rok 1997. W tymże roku ruszyły działania mające na celu opracowanie „Zasad etycznej odpowiedzialności biznesu”. Następnie opracowano Kodeks Etyki, aż w końcu powstał opisywany program. Jego pierwsza edycja odbyła się w 1998r.

Warto wspomnieć, że certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play” otrzymują firmy , które wywiązują się ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa, prowadzą uczciwą i rzetelną akcję marketingową, nie umniejszając przy tym konkurencji, dbają o środowisko pracy i możliwości rozwoju zawodowego swych zatrudnionych, odpowiadają na potrzeby środowiska lokalnego, angażują się w działania filantropijne, ale też sprzyjają środowisku naturalnemu.

Otrzymanie takiego certyfikatu niesie za sobą wiele korzyści, nie tylko na rynku polskim, ale również zagranicznym. Posiadacze takiego dokumentu mają otwartą drogę we wszelkich przetargach, konkursach ofertowych czy reklamie. Zyskują w oczach swoich obecnych i przyszłych pracowników, ale także konsumentów i współpracowników. Co więcej, udowodniono, że osiągają one ogromne sukcesy na rynku, co nie powinno nas zupełnie dziwić.

Na stronie internetowej programu możemy znaleźć spis wszystkich laureatów z poszczególnych edycji. Lista ta jest niezwykle imponująca. Budzi to pewność, że biznes nie jest sprzeczny z etyką. Co więcej, możemy się pokusić o stwierdzenie, że etyka może stać na czele wartości przedsiębiorstw i prowadzić je ku nieograniczonym możliwościom.

 

Jak w skuteczny sposób zaangażować pracowników w działanie odpowiedzialne społecznie?

Najczęstszym działaniem podejmowanym przez organizacje są akcje charytatywne. Twój salon może wprowadzić działania, które staną się np. doroczną tradycją lub podejmować je ad hoc. Można znaleźć milion pomysłów na to jak kreatywnie przeprowadzić taką akcję. Niemniej jednak warto kierować się kilkoma prostymi zasadami, a przede wszystkim angażować w nie pracowników. Nie dość, że dzięki temu ocieplamy swój wizerunek jako pracodawcy oraz czynimy dobro, mamy również okazję do niezawodnego i mało kosztownego sposobu na integrację personelu.

By działanie przyniosło oczekiwany skutek, warto zorganizować je zgodnie z poniższymi korkami:

 1. Autentyczność – wszystkie podejmowane przez Ciebie akcje powinny pozostawać w zgodzie z wartościami, kulturą organizacyjną oraz działalnością Twojej firmy. Powoduje to wzrost wiarygodności akcji, jak i Twojej opinii jako silnej marki.
 2. Cel – w ustalenie celu Twojej akcji, warto zaangażować swoich pracowników. Być może w ich bliskim otoczeniu istnieje jakaś osoba, która potrzebuje pomocy? Jeśli cel zostanie wybrany wspólnie, a dodatkowo Twoi pracownicy będą w niego osobiście zaangażowani szanse na sukces znacząco wzrosną.
 3. Pomysł na osiągnięcie celu – możesz wykorzystać mocne strony i unikalne umiejętności zespołu by zorganizować warsztaty dla kobiet z których dochód przeznaczysz na wybrany cel. Być może Twoi pracownicy mają pasję, którą mogli by wykorzystać w akcji? Pokaż, że Ty jako właściciel/manager salonu też jesteś zaangażowany/a w akcję. Zapowiedz, że np. za każdego uczestnika warsztatów dokładasz do zebranej kwoty po 10zł lub ustal inną, odpowiednią do możliwości kwotę.
 4. Buduj świadomość akcji – na fanpage’u, na stronie internetowej twojego salonu, ale i salonie umieść informację o prowadzonych działaniach w taki sposób, by przykuły uwagę zarówno Twoich obecnych, jak i potencjalnych pracowników, klientów oraz całego otoczenia. Im szersze będzie grono odbiorców akcji, tym lepszy jej wynik.
 5. Motywuj – zaplanuj nagrodę dla swoich pracowników za zaangażowanie ( mogą być to medale, wieczór integracyjny, czy zniżki na zabiegi wykonywane w twoim salonie). Nie zapomnij również o osobach z zewnątrz, np. wśród uczestniczek warsztatów rozlosuj bon na wybrany zabieg.

 

 

To wszystkie informacje, które dla Ciebie przygotowałam, zapoznaj się z poszczególnymi koncepcjami i spróbuj chociaż jedną z nich wprowadzić w swoim salonie. Nie wiesz jak to zrobić? Skorzystaj z mojego kursu online – pierwszego takiego dla branży Beauty.

Justyna Bielenda

Planowanie i czas w branży Beauty

Planowanie i czas w branży Beauty

Planowanie i czas w branży Beauty

 

Dzisiaj chciałabym poruszyć ważny temat planowania i czasu. Jest on skierowany do profesjonalistów – Beauty, a także profesjonalistów innych branż dlatego, ze zagadnienia o których będę mówić, które będę poruszać mogą się również przydać osobom w innych branżach. 

Z jednej strony będzie troszeczkę specjalizacji jeśli chodzi o branżę Beauty, z drugiej strony będzie o zarządzaniu, z trzeciej strony będzie o rozwoju i motywacji. 

Moim marzeniem jest scalić branżę Beauty i stworzyć grupę profesjonalistów, które są zainteresowane porządnym, właściwym, konkretnym zarządzaniem w swojej firmie.

 

Zauważ problem

 

Na rożnych konferencjach bardzo często słyszę u dziewczyn, które prowadzą swoje biznesy, że mają mnóstwo różnych problemów. Nie tylko z kadrą, nie tylko z zarządzaniem ale z szeregiem działań, które możemy zaliczyć do obowiązków dnia codziennego. Dzisiaj chcę Tobie powiedzieć jak sobie z tymi problemami poradzić. 

Bardzo dużo osób w branży Beauty mówi, że nie może sobie poradzić z bieżącymi problemami. Jeżeli to jest osoba, która sama prowadzi swój biznes i ona albo jest sama w salonie, mówi, że nie mam czasu na wysłanie zusu, nie mam czasu na odbieranie maili, nie mam czasu dla rodziny, nie mam czasu na nic, tylko siedzę w gabinecie 12- 14 godzin. Jest tak, czy nie? Czy po prostu jesteś królową życia, boginią życia i masz czas na wszystko? 

Jeśli jest tak, jak powiedziałam na początku to kwalifikujesz się do tego, żeby chociaż przeczytać to co mam Ci do powiedzenia, bo być może pomoże Ci to w dalszym działaniu w Twojej firmie. 

Druga grupa ludzi to jest tak, która ma swój biznes, ma 2-3 pracowników i tutaj się też komplikuje, bo jeszcze oprócz tego trzeba tymi ludźmi zarządzać. Dochodzi delegowanie zadań, dochodzą te wszystkie inne czynności, które należny wykonać przy zatrudnianiu pracowników. 

Jest jeszcze inna grupa ludzi – taka, która w swoim zespole ma od kilkunastu do kilkudziesięciu ludzi. Tam to zarządzanie wygląda troszeczkę inaczej. Ja szerzej mówię o tym w moim kursie on-line po pierwsze „Wykonaj demakijaż swojego biznesu”, a potem „Osiągnij sukces z Justyną Bielenda”. Zapraszam Cię serdecznie – zapisać się na listę osób zainteresowanych kursem możesz poniżej.

 

Planowanie

 

Dzisiaj chciałabym porozmawiać o planowaniu. Co się dzieje, że nie możemy sobie poradzić z tymi wszystkimi zadaniami, które mamy na co dzień. Ktoś powie jest świetny kurs, jest świetna książka jak zarządzać czasem, No dobrze, ale Ty nie możesz zarządzać czasem. Czas jest ciągły, taki sam on stale płynie. Jeśli Ty budzisz się codziennie o 7 to masz tylko 24 godziny, żeby wykonać jakieś czynności. Czas się nie rozciągnie, czas się nie skurczy, nie możesz nim zarządzać. 

Jedyne co możesz zrobić to zarządzać sobą. 

Dobrze, to teraz powiesz, jak to wszystko zrobić, jak wykonać wszystkie zadania? Tu muszę gdzieś pojechać, coś załatwić, wykonać jakieś zabiegi, wysłać zusy, zorganizować spotkania…

Po pierwsze – zapisz na kartce, albo w swoim kalendarzu – wszystko co chcesz zrobić następnego dnia. To jest mega ważne. Pozwól, że podam Ci kilka przykładów takich właśnie zadań do wykonania: 

 • praca (mam swój salon lub pracuję u kogoś)

 • odbieranie maili

 • wyjście na lodowisko z dzieckiem

 • opłacić rachunki online

 • masaż refleksologia

 • obsługa reklamacji

 • obejrzenie seriali

 • FB 

 • spotkanie z przedstawicielem. 

Dlaczego nie udaje nam się wykonać wszystkich zaplanowanych zadań? Albo lecimy wg listy, która jest zaplanowana losowo lub wybieramy sobie zadania bez określonego porządku, przez co nie starcza nam czasu na wykonanie ich wszystkich. Chaos, który powstaje przeszkadza nam w wykonaniu wszystkich zadań.  Nie wykonamy czegoś i potem to zaczyna się nam nawarstwiać.

Chciałabym Ciebie zapytać co jest Twoim przeszkadzaczem i przeszkadza w realizacji Twoich codziennych zadań? Ja powiem tylko tyle To są zwykle osoby z Twojego bliskiego otoczenia: koleżanki z pracy: przychodzą, rozpoczynają rozmowę i w tym momencie Ty pozostawiasz swoje zadania do wykonania i dołączasz się do swojego przeszkadzacza. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Odpowiedzieć grzecznie, możesz mi poprzeszkadzać, ale nie dzisiaj. Dziś mam bardzo ważny projekt do wykonania i po prostu muszę się nad nim skupić. 

Drugim przeszkadzaczem są wszystkie bodźce, które odbieramy z zewnątrz. Mamy je w telefonach, laptopach, czyli koncentrujemy się na tym, co nie trzeba. Wystarczy jedna sekunda – powiadomienie w mediach społecznościowych i już odrywamy się od naszej pracy. 

Jeśli nie zaplanujemy sobie pracy, to gwarantuję, że tylko losowy przypadek pozwoli nam wykonać wszystkie zadania z naszej listy do zrobienia. Pomyśl sobie jeszcze teraz jakie są Twoje inne bodźce, inne rozpraszacze, które powstrzymują Ciebie od osiągnięcia Twojego celu, wykonania wszystkich zadań z listy do zrobienia. 

 

Dobrze, to teraz zastanówmy się co zrobić z taką listą zadań do wykonania? Ja podpowiem CI rozwiązanie, które proponuje Brian Tracy . Jest to metoda, która może Cię wspomóc w określeniu porządku konkretnych działań. 

 • A – ważne – poniesiesz konsekwencje (wszystkie zadania, które jeśli ich nie wykonasz poniesiesz konsekwencje)

 • B – pilne/ważne (nie poniesiesz konsekwencji) – Chcę CI wytłumaczyć jedną rzecz – co to znaczy że coś jest ważne a co pilne? Ważna rzecz to jest ważna dla Ciebie, dla Twojej rodziny, dla tego wszystkiego co jest związane z Tobą, a pilne rzeczy – są to sprawy dla innych, pilne dla kogoś.

 • C – przyjemności

 • D – delegowanie – wszystkie rzeczy, które możesz zlecić komuś i nie musisz ich sama wykonywać.

 • E – eliminacja – musisz założyć, że znajdą się zadania, jakie będziesz musiała wyeliminować.

Żeby wykonać ten plan, żeby konsekwentnie określać kategorie poszczególnych działań/zadań fajnie znaleźć sobie od 1-3 nawyków, które fajnie wdrożą Ciebie i pomogą Ci jeszcze bardziej się zmobilizować i skupić na osiągnięciu swoich celów. 

 

I teraz z godnie z tym, o czym mówiłam pokażę Ci jak po segregować poszczególne działania, które wypisałam powyżej:

 • praca (mam swój salon lub pracuję u kogoś) A

 • odbieranie maili B/D

 • wyjście na lodowisko z dzieckiem C

 • opłacić rachunki online A/B

 • masaż refleksologia C

 • obsługa reklamacji A/D

 • obejrzenie seriali

 • FB B/C

 • spotkanie z przedstawicielem. D

Dobrze więc mamy określone grupy działań i jaka jest zasada ich wykonania? Nie robisz B póki nie zrobisz A. Nie zrobisz C dopóki nie wykonasz zadań B.

No dobrze, a teraz w dobie nowych technologii ktoś powie no ale kartki mnie nie interesują, poza tym kartki zawsze gubię, notes zostawiam w domu, chcę znaleźć nowe rozwiązania. 

 

Narzędzia i wsparcie

 

Możesz skorzystać z dostępnych narzędzi on-line do zarządzania zadaniami jak:

 • Asana,

 • Trello, 

 • Nozbe, 

 

Możesz również skorzystać z pomocy profesjonalnego wsparcia:

 • wirtualna asystentka – Jeśli jednak rzeczywiście próbujesz różnych metod planowania i zarządzania, ale mimo wszystko nie masz czasu na takie działania – możesz skorzystać z pomocy wirtualnej asystentki. Wirtualne asystentki są to zazwyczaj osoby, które świetnie znają środowisko pracy online, ale przede wszystkim pomagają wspierać Twoje działania na takich systematycznych, codziennych podstawach. 

 • agencje – są podobne do wirtualnej asystentki, jednak zwykle są to grupy ludzi, którzy wspierają w konkretnych, sprecyzowanych działaniach i zwykle mają szerszy zakres usług.

Podsumowując

 

Pamiętaj: Nie da się zarządzać czasem, możesz zarządzać sobą!

To, co dzisiaj Tobie zaproponowałam w temacie zarządzania sobą to metoda Briana Tracy dodatkowo 2-3 nawyki, których opanowanie pomoże Ci w osiągnięciu celów. Najlepiej, żeby cel był związany z emocjami, bo emocje najlepiej napędzają nas do działania. Pokazałam Ci, jakich narzędzi możesz używać w swoim biznesie oraz gdzie szukać wsparcia swojego biznesu. 

To wszystko, co dla Ciebie przygotowałam na dzisiaj. Dziękuję Ci za przeczytanie ego wpisu. Jeśli uważasz, że może się on przydać Twoim znajomym, proszę prześlij go dalej. 

Justyna Bielenda