Beauty Manager Coach – kierunek Akademii Beauty Coach Academy

Beauty Manager Coach – kierunek Akademii Beauty Coach Academy

Beauty Manager Coach – to pierwsze i jedyne warsztaty dla przyszłych i obecnych menadżerów, oraz właścicieli branży Beauty, przygotowane na bazie własnych oraz innych doświadczeń na przełomie kilkunastu lat.

Kadra prowadząca to wieloletni praktycy posiadający doświadczenie w różnych branżach – podczas warsztatów będziemy działać wielokierunkowo w rozwoju osobistym jak i zawodowym. Szczególnie kładziemy nacisk na Twój rozwój osobisty, pewność siebie, autentyczność, uwagę, motywację, umiejętność słuchania i świadomość w podejmowaniu decyzji i działaniu.

Założycielka akademii Justyna Bielenda

O Beauty Coach Academy

Warsztaty obejmują 96 godziny na żywo + 48 godziny on – line i składają się z 7 bloków tematycznych. Grupa nie może liczyć więcej niż 8 osób – dlatego konieczne jest wypełnienie ankiety – zależy nam na osobach, które dadzą z siebie 100% – program jest bardzo atrakcyjny oraz obszerny.

Cały projekt jest pod patronatem Justyny Bielenda – praktyka w branży Beauty – autorki programu Expasion by Justyna Bielenda, który pomaga menadżerom oraz właścicielom branży Beauty w rozwoju, zarządzaniu biznesem, budowaniu silnej marki oraz w odzyskaniu rentowności, wolności osobistej i zawodowej. Na swoim koncie posiada założenie sieci salonów oraz SPA, projekty rozwoju osobistego, mi.in. „Boginie Zycia”, „Leadership”, założycielka fundacji „Pięknie Pomangam”.

Nasza misja i wizja

Nasza misja to przygotowanie kompetentnych menadżerów gotowych do zarządzania biznesem w branży Beauty w sposób odpowiedzialny i strategiczny. W ten sposób będziemy aktywnie uczestniczyć w profesjonalizacji biznesu Beauty w Polsce. W dłuższej perspektywie ma to znaleźć odzwierciedlenie we wzroście jakości świadczonych usług oraz poprawie rentowności Beauty Biznesu oraz wyróżnieniu na rynku, budowaniu marki osobistej i rozwoju z planem na najbliższe minimum 5 lat.

W działalności Akademii kierujemy się zasadą dzielenia się ze słuchaczami wiedzą, praktyką i umiejętnościami bazującymi na najnowszych trendach i wymaganiach rynku w postaci aktywnych warsztatów. Zajęcia w Akademii mają formę warsztatową. Tworząc ich program bazowaliśmy na ponad 20-letnim doświadczeniu w branży urodowej. Powstanie Akademii jest odpowiedzią na najczęstsze problemy zarządzania w branży oraz potrzebą ukierunkowania do rozwoju.

Beauty Coach Academy jest szkołą pierwszego wyboru dla osób chcących profesjonalnie zarządzać biznesem w branży Beauty. Stanie się tak dzięki wysokiej jakości usług i wartości wiedzy przekazywanej słuchaczom w formie warsztatów, dających im konkretne narzędzia potrzebne do pełnienia roli lidera. Wokół idei będą skupiać się najlepsi specjaliści-praktycy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania Beauty biznesem.

Podczas zajęć uczestnicy będą korzystać z gotowych narzędzi oraz będą uczyć się projektować nowe narzędzia na potrzeby własnego biznesu. Powstanie specjalna zamknięta grupa prowadzona przez Justynę Bielenda, która będzie udzielać mentoringu w ciągu tych 6 miesięcy. W zamkniętej grupie będziemy wymieniać się doświadczeniami oraz omawiać opracowywane narzędzia/zadania domowe.

Merytoryczny zarys programu

Narzędzia wspomagające pracę menedżera

Uwaga – zajęcia mają postać warsztatów – nie są spotkaniem informacyjnym – podczas zajęć każdy z uczestników przejdzie proces transformacji swojej osobowości, wyznaczy kierunki rozwoju osobistego i zawodowego, zdobędzie praktyczną wiedzę na bazie ponad 20-letnich doświadczeń. Uczestnik zdobywa umiejętności samodzielnego tworzenia narzędzi zgodnie z potrzebami danego biznesu.

Poznaj i wykorzystaj elementy metodologii Expansion by Justyna Bielenda

 • KNOW – HOW Twojego Biznesu.
 • Kim jest Twój klient, kim są NIE klienci, idealny klient.
 • Kultura organizacyjna i wartości.
 • Budowanie marki osobistej – jak wyróżnić się na rynku – elementy.
 • Rzemieślnik czy Mentor – kim jesteś?
 • Żelazny kodeks menadżera.
 • Procedury w branży Beauty – uporządkuj działania w swoim biznesie.
 • Delegowanie zadań – „kiedy jesteś Zosią Samosią” jak delegować i konsekwentnie rozliczać – wykorzystaj rozwój i motywuj swój personel.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Obsługa klienta – Twój wyróżnik i wizerunek – standard biznesu.
 • Tajemniczy klient vs standardy obsługi klienta, a umiejętności i wiedza personelu.
 • Elementy budowy lojalności klientów – zwiększaj rentowność.
 • Psychologia osobowości -praca nad wewnętrznym JA.
 • Analiza SWOT.
 • Archetyp marki.
 • Rentowność personelu/ biznesu/ gabinetu/ zabiegu/ plany sprzedaży / budżet.
 • Marketingowy profil strategiczny biznesu.
 • Proces w sprzedaży – uzupełnij kalendarz na najbliższe pół roku.
 • Cross selling w branży Beauty.
 • Up-selling w branży Beauty.
 • Down-selling w branży Beauty.
 • Edukacja – Twoja – personelu – klienta – dlaczego to jest ważne i jak wpływa na maksymalizację zysków w biznesie.
 • Jak wykorzystać coaching w sprzedaży i komunikacji z klientem.
 • Twój personel wizytówką – jak rekrutować i budować najlepsze zespoły.
 • Rynek pracownika – nie panikuj i „ nie kupuj kota w worku”.
 • Kompetencyjne opisy stanowisk + oceny pracownicze drogą do rozwoju.
 • Wynagrodzenia – jak motywować – jak obliczać rentowność – jak rozmawiać i co jest ważne.
 • Zarządzanie kryzysem i konfliktem – jak zapobiegać i jak się przygotować.
 • Employer Branding – motywuj zgodnie z wartościami.
 • Case study „z mojego i klientów podwórka”- wyciągnijmy wnioski – skutki i przyczyny.
 • Case study na bazie doświadczeń i dokonanych zmian absolwentów Beauty Coach Academy.

Lider i jego rola w branży beauty

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się Kim jest lider i jaka jest jego rola? Jak budować pewność siebie w roli lidera, aby zdobyć autorytet wśród pracowników, współpracowników i osób na wyższych stanowiskach w hierarchii organizacji? Jak budować zespól, jak być skutecznym i czer-pać satysfakcję z funkcji, którą pełnię? Efektywna komunikacja i zarządzanie konfliktem. Na bazie ćwiczeń i nowych umiejętności uczestnicy będą umieć lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i czer-pać satysfakcję z pełnionej funkcji. Warsztat ma charakter interaktywny z wykorzystaniem narzędzi coachingowych i pracy ze sobą. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyniesienia ze szkolenia wiedzy odpo-wiedniej dla siebie i wykorzystania jej zgodnie ze swoim potencjałem i naturalnymi predyspozycjami.

Zarys programu:

 • Kim jest lider i jaka jest jego rola? (m.in. budowanie zespołu, efektywna komunikacja, ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów, delegowanie i egzekwowanie zadań, udzielanie feedbacków – pozytywnych i negatywnych)
 • Rodzaje liderów, typy zarządzania. Ćwiczenie w grupach. Od czego to zależy i jaki styl chcę reprezentować. Dyskusja i podsumowanie.
 • Ćwiczenie indywidualne. Kim jestem dziś i kim chcę być w mojej roli? Moje cele względem siebie. Czego potrzebuję od innych?
 • Budowanie świadomości – omówienie czym jest i jak ją budować i wzmacniać. (Instrukcja narzędzia dla każdego). Mini sesje w parach.
 • Efektywna komunikacja Question thinking, czyli myślenie pytaniami jako największa umiejętność każdego świadomego lidera (kiedy i jak wykorzystać umiejętności coachingowe w roli lidera).
 • Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić? Jak budować pewność siebie?

Zostań finansowym „Beauty”

Niniejszy warsztat dedykowany jest dla branży beauty. Wiedza i umiejętności zdobyte tutaj pomogą w skutecznym prowadzeniu beauty biznesu. Uczestnicy dowiedzą się m.in.:jak zarządzać finansami,jak odróżniać podstawowe definicje finansowe: zysk kapitałowy-przepływ pieniężny, bogactwo-zamożność, aktywa-pasywa,dowiedzą się czym jest zestawienie finansowe i bilansowe oraz jak je czytać.

Zarys programu:

 • poznanie uczestników i ich oczekiwań,
 • na czym skupić się w branży Beauty, zasada Pareto,
 • łamanie schematów przedsiębiorców na temat pieniędzy,
 • jak dostrzegać okazje na rynku i szukać dźwigni,
 • szukanie przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu: zasada win-win, wyróżnij się, 3x daj – 1x weź,
 • co jest dzisiaj ważne: wiedza, umiejętności, doświadczenie, postawa, autentyczność,
 • biznesplan i liczenie zyskowności biznesu w oparciu o przychody, zyski oraz koszty stałe i zmienne,
 • tworzenie biznesów w zespołach w oparciu o zestawienie finansowe oraz ich prezentacja na forum i feedback pozostałych uczestników,
 • planowanie budżetu – analiza,
 • planowanie sprzedaży – analiza,
 • inwestowanie,
 • menu Twojego biznesu – rentowność biznesu,
 • rentowność zabiegów,
 • zarządzanie ceną.

Coaching w biznesie Beauty

Część I: coaching ogółem

 • Czym jest, czym nie jest coaching (istotne wyróżnienia, jak również częste błędne wyobrażenia na temat branży, krótkie porównanie z innymi, częściowo pokrewnymi formami wsparcia biznesu – mentoring, consulting, doradztwo).
 • Dla kogo jest coaching? (rola coacha, oraz rola klienta w procesie, jak również „wymogi” – kto może być klientem i dlaczego).
 • Powody, dla których coaching w ostatnich latach zrobił się tak popularny (po co jest coaching? – czyli „popularne” cele, często występujące tematy itd., efekty – jak to działa, dlaczego działa i jak może pomóc w życiu i w biznesie).
 • Podstawy (kluczowe kompetencje coacha według ICF (International Coach Federation) i co one oznaczają w codziennej pracy, kilka przykładów tzw „modeli” w coachingu – GROW, CLEAR, oraz garść przykładowych „narzędzi” oraz metod).

Część II: coaching w biznesie

 • Specyfika klienta – czym się różni klient biznesowy od innych, i czy w ogóle się różni? („typowy” zakres tematów i celów, możliwe ograniczenia).
 • Specyfika relacji coach-klient (kontrakt coachingowy w biznesie, szczególnie kontrakt trójstronny, rola „sponsora” w procesie).
 • Specyfika pracy (aspekty techniczne – czas trwania sesji, miejsce, długość procesu itd., metodologia – narzędzia, techniki).
 • Wykorzystanie umiejętności coachingowych w biznesie „na co dzień” (rozmowy z pracownikami – podwładni, przełożeni, współuczestnicy projektu).

Prawo w branży beauty

 • Bezpieczeństwo w gabinetach kosmetycznych, klinikach medycyny estetycznej i ośrodkach SPA.
 • Dokumentacja medyczna i karty zabiegowe w gabinetach kosmetycznych, klinikach medycyny estetycznej i ośrodkach SPA.  Jak należy je prowadzić?
 • Zgoda klienta na zabieg upiększający. Formalne elementy pełnej i świadomej zgody.
 • Roszczenia i reklamacje klientów. Jak należy się przed nimi bronić i odpowiednio zabezpieczyć?
 • Licencje na odtwarzanie muzyki w gabinetach kosmetycznych.
 • Mobbing w pracy.
 • Własność intelektualna w branży Beauty.
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Zobowiązanie pracownika do zwrotu, poniesionych przez pracodawcę, kosztów szkoleń.

Organizacja, analiza i optymalizacja biznesu Beauty

Eliminowanie strat z procesu – podstawy LEAN

 • 7 podstawowych typów strat.
 • Wartość dodana/brak wartości dodanej.
 • Mapowanie procesu (VSM).
 • Organizacja miejsca pracy – jednoznaczne określenie zadań i uprawnień.
 • Wizualizacja miejsca pracy.
 • Warsztaty Kazein – wykorzystanie potencjału pracowników.

Optymalizacja procesu – etapy projektu (DMAIC) i narzędzia wykorzystywane na każdym etapie:

 • D – Zdefiniowanie celów projektów (SMART), wywodzących się z potrzeb i wymagań organizacji i Klienta (np. zwiększenie obrotów o 50% w ciągu 6 miesięcy) Cross selling – up-selling – maksymalizacja zysków.
 • M – Ocena aktualnego procesu i ustalenie mierzalnych jednostek, aby monitorować postęp (np. popularność zabiegów, % powracających Klientów).
 • A – Analiza aktualnego procesu, aby zrozumieć problemyi ich przyczyny.
 • I – Usprawnienie procesu poprzez identyfikację i wprowadzenie rozwiązań problemów.
 • C – Systematyczny monitoring ulepszonego procesu w stosunku do założonych standardów.

Organizacja miejsca pracy – 5S Niewłaściwa organizacja miejsca pracy, jako źródło strat:

 • 1S – Sortowanie – usunięcie wszystkiego, co niepotrzebne.
 • 2S – Systematyka – miejsce dla wszystkiego, wszystko na swoim miejscu.
 • 3S – Sprzątanie – eliminacja przyczyn zanieczyszczeń w miejscu pracy.
 • 4S – Standaryzacja – wizualne przedstawienie stanu pożądanego.
 • 5S – Samodyscyplina – codzienne wspieranie stosowanie pierwszych 4S.

Social Media Beauty Expert

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia efektywnych kampanii reklamowych / promocyjnych / informacyjnych w social media w branży beauty i/lub posiąść wiedzę, w jaki sposób współpracować z agencjami marketin-gowymi / reklamowymi, które nas obsłu-gują. Zdobyte umiejętności pomogą sprze-dać nawet te zabiegi, których obecnie Klientki nie chcą kupować. Rozpoczęcie szkolenia zostanie poprzedzone poznaniem oczekiwań, a następnie zoptymalizowane pod potrzeby i oczekiwania uczestników. Duża część szkolenia będzie miała charakter warsztatowy, aby każdy  z uczestników nie tylko przyswoił wiedzę, ale również posiadł umiejętności praktycznego prowadzenia kampanii reklamowych w social mediach.

Zarys programu:

 • Facebook, Instagram a może Snapchat – co wybrać? W module tym porozmawiamy, które z social mediów najlepiej pasuje do charakterystyki biznesu każdego z uczestników warsztatów i w jaki sposób to wykorzystywać.
 • Jak tworzyć grafiki, video, treści, które zaangażują Klientki? Podczas tej części zostanie przekazane bogactwo przyjaznych narzędzi, tricków ułatwiających komunikację i zaangażowanie odbiorców naszych publikacji  w social media. Od razu po warsztacie zauważysz zmianę w odbiorze tworzonych przez Ciebie postów.
 • Kampanie reklamowe krok po kroku. Wszystko co należy wiedzieć rozpoczynając skuteczne działania reklamowe w social media. Od zasad prawnych i regulaminów po optymalizację i analizę wyników kampanii reklamowych.
 • Jak ustawić grupę odbiorczą dla swoich usług? Od źródła danych do technicznego wykreowania grup odbiorczych dla konkretnych zabiegów.
 • Wszystko co powinno się wiedzieć i Pixelu Facebook-a – Jak, gdzie i w jakim celu jest nam pomocny Pixel.
 • Niestandardowe grupy odbiorcze czyli nasze idealne Klientki. Omówimy i stworzymy najskuteczniejsze reklamowo grupy odbiorcze naszej komunikacji reklamowej.
 • Jak perfekcyjnie poznać swoje potencjalne Klientki? Brak Klientek, potrzeba zwiększenia ich ilości a może chęć podebrania konkurencji. W module tym będziemy kreować profil idealnej potencjalnej Klientki przy użyciu narzędzi analitycznych.
 • Remarketing – recepta na Klientki poszukujące i powracające. Remarketing to dobrodziejstwo internetu, bo tylko w nim można zautomatyzować działania powracające bez naszego fizycznego zaangażowania w komunikację.
 • Wszystko co należy wiedzieć o Instagramie aby odnieść sukces Instagram to temat rzeka i postaramy się jak najwięcej omówić skutecznych sposobów, działań, metod aby nasze zaangażowanie w tym medium dawało nie tylko efekt wizerunkowy ale również sprzedażowy.
 • Snapchat – niedoceniany potencjał. Dlaczego Snapchat – bo tam też są Twoje Klientki.
 • BONUS – Boty – jak okiełznać te stwory?

Rekrutacja i motywacja

Rekrutacja, empolyee / customer experience, talent management, motywowanie, job crafting.

Podczas pierwszego dnia skupimy się na metodach efektywnej rekrutacji, która wspiera również budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Zastanowimy się jak stworzyć ogłoszenie, które zapewni nam sporą bazę kandydatów, a także będzie wizytówką naszego salonu. Następnie skupimy się na mapowaniu doświadczeń i emocji kandydata a także zastanowimy się jak możemy tą wiedzę wykorzystać w projektowaniu doświadczeń klienta na każdym etapie współpracy z nami. Podczas pracy w grupach zastanowimy się jakie czynniki mają wypływ na postrzeganie naszego salonu przez kandydatów i klientów. Stworzymy action plan pozwalający na tworzenie długotrwałych relacji z kandydatem oraz klientem. Dzień zakończymy rozwijaniem umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych, przekazywanie feedbacku oraz planowaniem rozwoju pracownika. 

Podczas drugiego dnia skupimy się na zagadnieniach motywacji i zaangażowania pracowników w codzienną pracę. Poznamy metody budowania i wzmacniania motywacji oraz nauczymy się wykorzystywać je w praktyce. Druga część dnia zostanie poświęcona na refleksję własną nt. codziennej pracy leadera. Refleksja ta będzie oparta o metodę job crafitngu. Uczestnicy nauczą się craftować swoją pracę oraz wzbudzać chęć do craftowania wśród swoich pracowników, tak by praca nabierała większego osobistego sensu oraz była bardziej satysfakcjonująca.

Job crafting – teoria Duton i Wrześniewski służąca budowaniu poczucia sensu pracy – co to właściwie jest? Psychologia pracy i organizacji w największej mierze, skupia się na komponentach percepcji i doświadczania pracy. W tradycyjnym modelu badacze skupiają się na indywidualnych czynnikach (np. wartościach, oczekiwaniach) oraz czynnikach zewnętrznych charakterystyczn-ych dla konkretnej pracy (np. zadania, społeczne interakcje itp.).

Badania te minimalizują wpływ jednostki, która odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu zadań oraz relacji społecznych w pracy (Wrzesniewski, Dutton, 2001), a tym samym w dążeniu do podnoszenia swojego dobrostanu i poczucia szczęścia. Wrzesniewski i Dutton pokazują, że obowiązki oraz codzienne interakcje, które składają się na życie jednostki w organizacji są surowym materiałem, który pracownicy mogą poddawać przekształceniu, by budować swoje stanowisko pracy w sposób, który najbardziej sprzyja ich satysfakcji, zaangażowaniu w pracę oraz rozwojowi zawodowemu. Takie aspekty pracy jak granice, znaczenie, czy tożsamość zawodowa nie są w pełni zdeterminowane przez formalny opis stanowiska. Z tego względu jednostki mają przestrzeń do tego, by kształtować rozumienie i osobiste znaczenie wykonywanej pracy. W świetle koncepcji Wrzesiewski i Dutton (2001) osoby, które podejmują takie działania nazywane są „job crafters’ami.” Natomiast same działania, autorzy nazywają job craftingiem. W języku polskim mówi się o przekształcaniu pracy.

Co dalej?

Chcesz dołączyć do Beauty Coach Academy?

Zainwestuj w siebie, swój rozwój i swój biznes. Nie czekaj dłużej!

Zadzwoń do nas: + 48 795 008 408

Napisz: styl@justynabielenda.pl

Dowiedz się, jak zrobić ten pierwszy krok, by zmienić swoje życie!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy edycja IV – BIELSKO-BIAŁA >>> klik

Wypełnij formularz zgłoszeniowy edycja IV – GDAŃSK >>> klik

Atrakcyjny salon beauty, czyli jaki?

Atrakcyjny salon beauty, czyli jaki?

Żyjemy w czasach nieograniczonych możliwości i łatwej dostępności niemalże do wszystkiego. Branża beauty przeżywa swój prawdziwy rozkwit. Klienci coraz chętniej i coraz liczniej korzystają z różnych zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, z medycyny estetycznej oraz spa.

Jeśli Twoją pasją jest kosmetologia, to masz ogromne szczęście, bo ludzie Cię potrzebują. Gorsza wiadomość jest taka, że salony piękności każdego roku wyrastają jak grzyby po deszczu. A przetrwa z nich wszystkich tylko jakiś niewielki procent. Statystyki są nieubłagane. Wiele beauty biznesów upada jeszcze przed swoimi piątymi urodzinami.

Dlatego jeśli przymierzasz się do otwarcia własnego salonu lub jesteś w trakcie jego prowadzenia, warto poznać cechy, które sprawiają, że dany salon przyciąga, zachęca, sprawia, że klient nie tylko go zapamiętuje i odwiedza, ale także poleca go swoim znajomym i wciąż do niego wraca.

1. Recepcja.

To szczególne miejsce w każdym salonie. Powinna wyglądać profesjonalnie, schludnie, nowocześnie. Osoba, która ją obsługuje powinna być przyjazna, otwarta i obeznana w ofercie salonu. To do recepcjonistki klienci kierują swoje zapytania. To ona jest pierwszą osobą, z jaką klient ma styczność i która może go zachęcić do pierwszej i kolejnych wizyt lub wręcz przeciwnie. Klient już od wejścia powinien być zauważony, mile powitany. Recepcjonistka powinna mu zaproponować kawę, mały poczęstunek. Jej miła aparycja i zdolności organizacyjne to podstawa.

Przeczytaj również:

2. Wystrój.

Wiele salonów piękności ma to do siebie, że wyglądają bardzo podobnie. Nie ma w nich nic godnego zapamiętania. A to właśnie unikalne cechy, takie jak wyjątkowe oświetlenie, piękna kanapa, rzadko spotykane dodatki, tworzą coś w rodzaju miłych skojarzeń. A to może przełożyć się na postrzeganie salonu przez klienta jako jedynego w swoim rodzaju. Czystość i jasne, barwy, lśniące podłogi i lustra to coś, co powinno być standardem. Pomyśl o jakiś ocieplających wizerunek materiałach, zadbaj o wrażenia estetyczne. W końcu miejsce, gdzie przywraca się piękno ludziom, samo w sobie powinno cieszyć oko.

3. Relaks.

Drugim kryterium, jaki deklarują klienci odwiedzający salony piękności, poza rzecz jasna zadbaniem o swój wygląd i zdrowie jest właśnie potrzeba błogiego relaksu. Miejsce, gdzie klient czeka na swój zabieg powinno temu sprzyjać. Wygodna kanapa lub fotele, aktualna prasa, katalogi z Twoją ofertą, woda, kawa, ciasteczka, klimatyczna, niezbyt głośna muzyka. To wszystko sprawi, że klient poczuje się swobodnie i miło. Bardzo ważny jest też cały rytuał podczas zabiegu. Musisz nauczyć się wyczuwać, czy Twój klient ma ochotę na rozmowę, czy woli odpoczywać w pełnym milczeniu.

4. Poczucie bezpieczeństwa.

Na atrakcyjność Twojego salonu beauty wpływa nie tylko poziom zaspokojenia potrzeb i zadowolenia klienta, ale także to, czy czuje się w danym miejscu bezpiecznie. Dlatego tak ważna jest edukacja, podwyższanie kompetencji przez Ciebie i Twoich pracowników oraz znajomość zagadnień psychologicznych, które są niezbędne w obsłudze i komunikacji z klientem. Kosmetolog, który jest postrzegany jako ekspert, budzi zaufanie i sprawia, że klient nawet jeśli ma obawy, związane z danym zabiegiem, to znikają one w okamgnieniu.

5. Dobry marketing.

Marketing to coś, na czym nie warto oszczędzać. W dobie tak ogromnej konkurencji, bez promowania swojego salonu, ciężko Ci będzie dotrzeć do wielu klientów i zwrócić uwagę na swoją ofertę. Musisz dać się znaleźć, pokazać się światu. Profesjonalna, atrakcyjna i przejrzysta strona internetowa to podstawa. Bardzo ważne są również Twoje profile w mediach społecznościowych, wygląd broszur reklamowych, voucherów, oprawa graficzna wszelkich materiałów promocyjnych. Nie zapominaj też o swojej misji i haśle przewodnim, które powinno towarzyszyć wszelkim Twoim działaniom marketingowym.

Jak sprzedawać więcej produktów w swoim beauty salonie?

Jak sprzedawać więcej produktów w swoim beauty salonie?

Prowadząc swój beauty biznes, zapewne wiesz, jak ważna jest sprzedaż nie tylko zabiegów pielęgnacyjnych, czy upiększających, ale także kosmetyków, które oferujesz.

To zadanie najczęściej przypada recepcjonistce, która zarządza całą obsługą oraz dba o profesjonalny kontakt z klientem, opiekując się z nim już od przejścia progu Twojego salonu.


Dlatego tak ważne jest, abyś pamiętała o odpowiednim wyszkoleniu swojego pracownika, który znajduje się na recepcji. Jak zatem sprzedawać więcej i skuteczniej?

1. Sprawdzaj wiedzę recepcjonistki.

To niezwykle ważna osoba w Twoim biznesie, która ma pierwszy kontakt z Twoimi klientami i to od niej w dużej mierze zależy, czy sprzedaż zostanie sfinalizowana, czy nie. Czy klient skorzysta z zabiegów, czy nie, czy zakupi dodatkowe produkty, czy też nie. Dlatego też recepcjonistka powinna mieć dużą wiedzę na temat oferowanych kosmetyków. Klienci często zadają pytania, dopytują o składniki i działanie poszczególnych produktów.

Oczywiście może zdarzyć się, że Twój pracownik nie będzie znał odpowiedzi na zadane pytanie, ale również w tym przypadku powinien wiedzieć jak się zachować, by wyglądało to profesjonalnie i naturalnie. Być może będzie musiał skonsultować się z kosmetologiem lub zaczerpnąć wiedzy z innych źródeł. Warto w takim przypadku po prostu informować klienta, że otrzyma odpowiedź w niedługim czasie np. mailowo, jeśli nie jest możliwe uzyskanie informacji w krótkiej chwili.

2. Sprawdzaj wiedzę kosmetologów, fryzjerów.

Dbaj również o swoją wiedzę, jeśli sama jesteś kosmetologiem i obsługujesz klientów. Sprzedaż kosmetyków nie leży tylko po stronie recepcjonistki, lecz zaczyna się jeszcze podczas trwania zabiegu. To wtedy kosmetolog, kosmetyczka, fryzjer mają szansę na szczerą rozmowę z klientem, dokładne zbadanie jego skóry, zadanie pytań odnośnie domowej pielęgnacji lub jej braku i zaproponowanie najlepszych rozwiązań. Świetnie sprawdza się naturalna rozmowa w oparciu o typ klienta.

Wtedy będziesz dokładnie wiedzieć, w jaki sposób prowadzić konwersację i na co zwracać uwagę. Nie chodzi o nachalną reklamę i próbę przekonania klienta, że musi kupić coś po zabiegu, ale o Twoją troskę, jako specjalisty, który chce by efekty zabiegu utrzymały się jak najdłużej. Możesz opowiedzieć o tym, co będzie najlepsze dla skóry klienta, jakich składników powinien unikać, a które z nich będą miały zbawienny wpływ na kondycję jego skóry.

Przeczytaj również:

Warto poza proponowaniem produktów profesjonalnych, podać kilka wskazówek odnośnie domowych sposobów na pielęgnację. To wzbudza zaufanie i sprawia, że klient czuje się swobodnie. Nie ma wtedy wrażenia że kosmetyczka chce mu coś za wszelką cenę wcisnąć, lecz autentycznie troszczy się o jego dobro i chce mu zaoferować sprawdzone, idealnie dobrane do jego potrzeb produkty.

3. Dawaj próbki.

Kosmetyki profesjonalne, które oferują salony beauty są z reguły droższe, niż te drogeryjne. Ale ma to swój uzasadniony powód. Są to produkty bardziej bogate w odżywcze składniki, skoncentrowane, o silnym i efektywnym działaniu. Warto to wyjaśnić klientowi, aby miał świadomość, że za ceną kryje się coś więcej. Musisz też być gotowa, że nie każdy klient od razu będzie gotowy do zakupu pełnowymiarowego produktu. Niech to Cię nie zniechęca! Zaproponuj mu próbkę i przy kolejnej wizycie wróć do tematu. Wtedy już będzie Ci znacznie łatwiej zachęcić go do zakupu.

Przeczytaj również:

4. Promuj swoje produkty.

To bardzo ważny punkt. Informuj o swoich produktach i korzyściach płynących z ich użytkowania na swoich profilach w mediach społecznościowych, czy na stronie internetowej. Reklamuj nie tylko swój salon i usługi, ale także kosmetyki. Zrób piękne zdjęcia, obudź w sobie trochę kreatywności.

Kobiety kochają kosmetyki. Jeśli podasz im rzeczowe informacje w odpowiedniej formie i z użyciem języka korzyści, uwierz mi, że wiele z nich zainteresuje się Twoją ofertą. Możesz też uruchomić wysyłkę online. Wtedy będziesz w stanie sprzedawać swoje kosmetyki na wielką skalę, nie ograniczając się jedynie do najbliższych lokalizacji.

5. Eksponuj produkty w odpowiedni sposób.

Kosmetyki, które chcesz sprzedawać w swoim beauty salonie powinny być odpowiednio wyeksponowane. Wszyscy lubimy to, co piękne, ładnie oświetlone, ułożone z ładem i precyzją.
Pamiętaj o tym, wybierając miejsce na swoje salonowe produkty. Pogrupuj je na odpowiednie kategorie tak, aby klient łatwo odnalazł to, co go interesuje np. dla cery suchej, problematycznej, tłustej.

Warto też pomyśleć o tym, aby produkty, które się wzajemnie uzupełniają były blisko siebie np. krem, tonik i płyn micelarny albo szampon, odżywka, serum. Wtedy klient podświadomie będzie dostrzegał zestawy, które warto mieć, by kompleksowo zadbać o swoją skórę i swoje piękno.

Wskazówka: dobrym sposobom jest umieszczanie produktów od najtańszych, do najdroższych – od lewej do prawej. Klient najczęściej przegląda półki tak, jak czyta książkę, zatem dzięki takiemu rozmieszczeniu kosmetyków istnieje szansa, że przejrzy ich więcej, niż wtedy gdy w pierwszej kolejności dostrzegłby najdroższy produkt. Najlepsze półki to te na wysokości wzroku.

6. Wysyłaj maile.

To kolejny sposób, dzięki któremu nie tylko budujesz wizerunek, ale także zwiększasz świadomość swoich klientów. Wysyłaj im maile poradnikowe, w którym podsuwasz różne metody na poradzenie sobie z problemami skórnymi, a przy okazji rekomenduj kosmetyki, które są profesjonalne i skuteczne i nie tylko dbają o skórę ale także podtrzymują efekty zabiegu.

Jeśli po zabiegu klientka nie zdecydowała się na zakup kosmetyków, przed opuszczeniem Twojego salonu możesz przekazać jej informację, że na maila prześlesz jej wskazówki, które będą pomocne przy dbaniu o skórę i przypomnisz o pielęgnacji, jaką powinna stosować. W takim mailu możesz ponownie ukazać jej cudowne właściwości kosmetyków, które są dostępne w Twoim salonie i które może w każdej chwili zakupić. Klienci często potrzebują trochę czasu do namysłu i przy kolejnych wizytach decydują się na zakup, bo są już do tego „przygotowani”.

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie wskazówki okażą się dla Ciebie pomocne.
Życzę Ci jak największej sprzedaży nie tylko zabiegów ale również produktów, które masz do zaoferowania. Pamiętaj, aby zawsze stawiać na relację i podtrzymywanie kontaktu ze swoimi klientami poprzez maile, smsy, programy lojalnościowe, dni otwarte, specjalne rabaty. Dzięki temu zbudujesz wizerunek eksperta, nawiążesz wyjątkową więź ze swoimi klientami opartą na przyjaźni i zaufaniu, a wtedy będzie Ci znacznie łatwiej sprzedawać dodatkowe produkty.


11 sposobów na przyciągnięcie latem klientów do salonu beauty.

11 sposobów na przyciągnięcie latem klientów do salonu beauty.

Okres wakacyjny to czas, w którym wielu Twoich klientów planuje urlopy i wyjeżdża na wakacje. Analizując na bieżąco swoją sytuację, masz już przypuszczenia, jaki będzie spadek ilości wizyt lub też wzrost, jeśli Twój salon usytuowany jest w kurortach wypoczynkowych.


W każdym razie, warto pamiętać o kilku prostych i skutecznych metodach na skuszenie swoich stałych klientów do skorzystania z Twojej oferty latem oraz na przyciągnięcie nowych klientów. W końcu jeśli nie są to wakacyjni goście, zawsze masz szansę na bazie takiej pierwszej wizyty, zaplanować kolejne.

1. Stwórz super atrakcyjną ofertę dla stałej klientki, jeśli przyprowadzi koleżanki.

To metoda, która zapewni Ci dodatkowy ruch. Twoja lojalna klientka będzie zadowolona, z powodu otrzymania zabiegu w niższej cenie, a Ty dostaniesz szansę na zbudowanie relacji z jej przyjaciółkami, które również mogą stać się Twoimi stałymi klientkami. Stwórz kampanię reklamową, w której pokazujesz, że korzystanie z zabiegów wraz z koleżankami, może być świetną frajdą i niezapomnianym „babskim dniem”.

2. Zorganizuj dzień otwarty.

To dobra okazja, by w okresie wakacyjnym przyciągnąć więcej gości do swojego salonu. Możesz taki wyjątkowy dzień wykorzystać do zapoznania klientów z nowościami kosmetycznymi i zabiegowymi oraz wypromować zabiegi, które nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Czasem jest tak, że klientki mają opory, nie wiedzą na czym dokładnie polega zabieg i dlatego z niego nie korzystają. Pokazując im jego możliwości np. na modelce, masz okazję do oswojenia ich ze sprzętem i ukazania korzyści wynikających z danego zabiegu.

3. Zorganizuj konkurs.

Promując swój beauty biznes w internecie, wiesz jak wielki potencjał kryje się w mediach społecznościowych. Wykorzystaj fanpage swojego salonu do tego, aby zorganizować wakacyjny konkurs. Możesz adresować go do wszystkich, ale tym samym narazisz się na to, że przyciągniesz jedynie tzw. „łowców okazji”. Dlatego dobrym pomysłem jest ustalić w regulaminie takiego konkursu jasne zasady np. że udział mogą wziąć tylko klientki, które wykonały u Ciebie choć jeden zabieg. Wygraną może być voucher na daną kwotę lub wybrany zabieg, czy kosmetyki.

4. Zaplanuj dni promocyjne.

W okresie wakacji, gdy ruch w Twoim salonie znacznie spada, warto zaplanować promocje, które zachęcą klientów do przybycia na wizyty. Przemyśl, jakie usługi cieszą się największą popularnością w okresie letnim. Pamiętaj, że w tym czasie trudno jest unikać słońca, zatem ustalanie promocji na zabiegi, które się z tym wiążą, może okazać się nieefektywne. Za to wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, nawilżające, kojące skórę, upiększające będą jak najbardziej na miejscu.

5. Stwórz letni pakiet usług.

Pakiety to świetny sposób na to, by zachęcić klientów do skorzystania z większej ilości usług. Przemyśl swoją strategię, ilość zabiegów w pakiecie i cenę, która powinna być znacznie atrakcyjniejsza, niż zakup danych usług pojedynczo. Dobrym pomysłem będzie połączenie w takim pakiecie zabiegów, które cieszą się dużą popularnością z tymi, które nie budzą zbyt dużego zainteresowania. Masz wtedy okazję do tego, by przekonać klientów do usług, z których jeszcze nie korzystali. Miej też na uwadze to, aby zabiegi w pakiecie były odpowiednio dopasowane i wzajemnie się uzupełniały.

6. Stwórz kreatywną reklamę w social media.

Wakacje to czas, kiedy wielu użytkowników spędza wciąż czas w internecie. Dlatego nie zapominaj o płatnych promocjach na Facebooku, czy Instagramie. Zrób ciekawe, kreatywne zdjęcie w swoim salonie. Pokaż siebie i swoich pracowników, nawiąż w treści reklamy do wakacji i zachęć klientów do spędzenia miło czasu razem Wami. Opisz jak sprawicie, że klient się zrelaksuje i poczuje pięknie. Jeśli uda Wam się go rozmarzyć, możesz mieć pewność, że umówi się na wizytę.

7. Obserwuj wydarzenia lokalne i weź w nich udział.

W okresie letnim, w Twojej okolicy mogą być organizowane różne wydarzenia, skupiające dużą ilość mieszkańców. Jeśli masz pomysł i chęci, rusz ze swoją ekipą w to miejsce. Stwórz swoje stoisko i promuj swoje produkty oraz zabiegi. Nie tylko wzbudzisz zainteresowanie ludzi, którzy mogą stać się Twoimi klientami, ale także stworzysz sobie okazję do kontaktu z lokalnymi mediami.

8. Wysyłaj smsy.

Zachęcaj nie tylko mailowo, ale także SMS-owo do skorzystania z usług Twojego salonu latem. Informuj o zabiegach, które pomagają nawodnić skórę i uchronić przed szkodliwym działaniem upałów. Zapraszaj na przetestowanie nowego kosmetyku, informuj o promocjach. Telefon to gadżet, który większość klientów ma zawsze przy sobie. Nawet jeśli w danym czasie nie korzystają z internetu, otrzymując SMS-a, na pewno go odczytają.

9. Nagraj ciekawe wideo.

Tu po raz kolejny możesz wykazać się kreatywnością i z okazji lata nagrać wideo, promujące Twój salon np. w plenerze. To nie tylko rozbawi Twoje klientki, ale także wzbudzi zainteresowanie i zwróci uwagę na Twoją ofertę. Pamiętaj, aby taki film umieścić na stronie internetowej oraz w swoich social mediach i aby go promować. Istotne jest to, aby jak najwięcej osób go dostrzegło, by wywołał określone reakcje.

10. Wykonując usługę, pokazuj ją na żywo.

Facebook umożliwia tworzenie tzw. transmisji live, gdzie w czasie rzeczywistym nagrywasz film, który idzie od razu w eter. Jeśli będziesz mieć kłopot ze znalezieniem chętnej klientki, znajdź modelkę albo wykonaj zabieg na swojej pracownicy. Pamiętaj, aby obraz był przyjazny i nawiązywał do relaksu i wakacyjnych pielęgnacji. Taki film nie tylko zwróci uwagę, ale z pewnością zachęci do udania się do Twojego salonu.

11. Podtrzymuj kontakt.

Okres letni nie zwalania Cię z obowiązku podtrzymywania relacji z klientem. I tu nie chodzi o codzienne zasypywanie go mailami. Nie daj jednak o sobie zapomnieć, odzywaj się, wyślij maila z poradami pielęgnacyjnymi podczas urlopu, czy morskich kąpieli, zaoferuj extra rabat dla stałych, lojalnych klientów, wyślij multimedialną pocztówkę ze swojego urlopu. Dzięki temu klient będzie czuł cały czas więź z Tobą i zawsze powróci na kolejne wizyty.

Przeczytaj również: klucz do sukcesu Twojego salonu jest w Tobie.

Nie wystarczy, że jesteś dobrą kosmetyczką.

Nie wystarczy, że jesteś dobrą kosmetyczką.

Jeszcze około 10-15 lat temu, by mieć niekończącą się listę klientów wystarczyło być
po prostu dobrą kosmetyczką. Lista zabiegów była dość uboga. Manicure, pedicure, oczyszczanie twarzy i może coś jeszcze do tego. Standardem były jednoosobowe salony, które prowadziły same właścicielki. Klientki umawiały się często tam, gdzie mają najbliżej, albo tam, gdzie może jest trochę dalej, ale słyszały dobrą opinię
o kosmetyczce.

Dzisiaj, wraz z rozwojem technologii, rozwinęła się również bardzo mocno branża kosmetyczna. Już nie wystarczy wykonywać tylko podstawowych zabiegów. Potencjalne klientki chcą co raz więcej, co raz lepiej i szukają salonów,
gdzie wszystko mogą załatwić za jednym razem. Manicure czy pedicure to już często tylko dodatek. W dobie laserów, kuracji czy zabiegów odmładzających klientka nie szuka miejsca gdzie może zrobić tylko paznokcie.

Niezaprzeczalnym jest fakt, że wiele salonów kosmetycznych jest dzisiaj co raz bardziej profesjonalnych. Są one przy tym co raz większe i świadczą kompleksowe usługi. Ale czy wszystkie nie narzekają na brak klientów? Niestety nie. Jaka jest tego przyczyna? Oczywiście często nie jest to jeden powód, ale postaram się krótko napisać na co zwrócić uwagę,
by to zmienić.

Musisz być inna niż wszyscy!

W czasach internetu i zalewającej nas z każdej strony reklamy trzeba się przede wszystkim wyróżnić. To, że wydajemy pieniądze na reklamę, to nie znaczy, że robimy to dobrze. Tak jak z prowadzeniem naszego salonu. Jest ładny, estetyczny, ma różne zabiegi, ale ten obok, który jest tak podobny, ma więcej klientów. Pytamy siebie dlaczego i często nie znajdujemy odpowiedzi. W końcu też się reklamujemy, też staramy się docierać do klienta z tym co mamy najlepszego. Ale jeśli coś nie działa, to znaczy, że trzeba to zmienić. Siedzenie i czekanie nic nie da. Nie spadnie nam nagle gwiazdka z nieba
w postaci dziesiątek klientów.

Jeśli czujesz, że Twój salon nie funkcjonuje tak jak tego chcesz, to zacznij sprawdzać od siebie. To nie jest od razu tak,
że to Ty jesteś problemem. Ty przecież bardzo chcesz, poświęcasz swój czas czy pieniądze. Ale może coś co wydaje Ci się, że robisz dobrze wcale takie nie musi być? Zastanów się czy jest coś co dajesz klientowi ekstra, tak żeby z chęcią przychodził do twojego salonu. Tym ekstra, to nie musi wcale być darmowy czy promocyjny zabieg. To nawet może być zwykła rozmowa. Każdy z nas woli przyjść tam, gdzie się dobrze czuje. Nawet jak będzie musiał więcej za to zapłacić!

Daj się zobaczyć!

Pisałam już, że może masz złą reklamę. A może jej wcale nie masz? Tak, to kosztuje. Często, gdy masz mało klientów,
to ostatnią rzeczą, na którą chcesz wydać pieniądze jest reklama. Ale wtedy koło się zamyka. Nie masz klientów,
nie inwestujesz w reklamę. Reklama, to coś co musisz mieć! Nie trzeba w nią inwestować od razu tysięcy złotych. Nie musisz swoimi banerami obwiesić pół miasta. Zacznij od tego co masz pod ręką i jest najłatwiejsze.

Media społecznościowe. Ile razy sama z nich korzystasz i sprawdzasz coś co potrzebujesz? Na pewno bardzo często. Dokładnie to samo robią Twoje potencjalne klientki. Dla salonu kosmetycznego fanpage na Facebooku czy Instagramie, to dzisiaj najlepsze okno na świat. Wbrew pozorom, aby dobrze funkcjonowało i było szeroko otwarte
nie jest darmowe. Ale na początek koszt reklam wcale nie musi być duży. A jeśli sama nie radzisz sobie z prowadzeniem mediów społecznościowych, to znajdź od tego specjalistę. On też kosztuje, ale pamiętaj, że są rzeczy, w które warto inwestować.

Czasy, w których żyjemy pokazują, że nie wystarczy być dobrym w swoim fachu, ale trzeba też być przebojowym. Ukrytego geniusza nikt nie znajdzie, ale przebojowy przeciętniak często może być uważany za geniusza.
Oczywiście ja nie namawiam Cię do tego byś była przeciętna. Wręcz przeciwnie.

Rób wszystko byś była jak najlepsza. Ale pamiętaj przy tym, że musisz dać się poznać i pokazać. To często jest klucz
do sukcesu. Jeśli jesteś na prawdę dobra w tym co robisz i pokażesz to światu, to on Cię przyjmie z otwartymi ramionami. I tak też traktuj swój salon beauty. Nie czekaj na klienta, wyjdź do niego, a on z pewnością do Ciebie z chęcią przyjdzie, ale musi wiedzieć, że jesteś i jesteś dobra w tym co robisz.