Przedsiębiorcy za jeden z ważniejszych problemów, z jakimi przychodzi im mierzyć się w dzisiejszych czasach, podają odpływ pracowników, szczególnie tych wysoko wykwalifikowanych. Problem ten nie omija pracowników fizycznych, fizjoterapeutów, kosmetologów w branży Beauty. Wyzwanie to sprawia, że zmianie ulegają m.in. warunki wynagrodzenia, system pracy, podejście do tematu szkoleń i rozwoju pracowników.

To z pewnością jest dobry kierunek! Jednak jest jeszcze coś, co ma ogromny wpływ na utrzymanie zaangażowanych pracowników w danym zespole. To menadżer, który jest…liderem i mentorem. Aby takim być, powinien stale dbać o swój rozwój i nie poprzestawać w uczeniu się.

Wielokrotnie w swojej karierze coacha jak i przedsiębiorcy spotykałam menadżerów, którzy poświęcali czas i energię na samorozwój. Doskonale zdawali sobie sprawę, że aby być efektywnym liderem i utrzymać zmotywowany, zaangażowany zespół, należy inspirować ludzi do rozwoju i wspierać ich we wzrastaniu.

Być przykładem. To mądre podejście do przywództwa na miarę XXI wieku doskonale wpisuje się nie tylko w zarządzanie w korporacjach ale również w małych zespołach. W świetle powyższego, to menadżer bierze odpowiedzialność za samodoskonalenie, mając na względzie to, że sam jest osobą, od której powinien rozpocząć zarządzanie.

QUO VADIS LIDERZE?

W jakim kierunku powinien zmierzać samorozwój menadżerów w kontekście batalii z problemem odpływu pracowników z organizacji?

Jednej z przyczyn fluktuacji pracowników upatruje się w niedostosowaniu zarządzania do zmian wynikających ze spotkania w organizacji przedstawicieli różnych pokoleń. W związku z tym, sprawdźmy, które umiejętności menadżerskie są najistotniejsze z punktu widzenia przedstawicieli pokoleń XYZ (tabela niżej)Potraktujmy to jako punkt wyjścia do określenia kierunku Twojego samorozwoju jako efektywnego lidera zespołu.

Pokolenie

Cechy pracowników

reprezentujących dane pokolenie

Pożądane cechy i umiejętności menadżerów najistotniejsze dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń
X

·  zaangażowani i lojalni,

· ambitni, ciężko pracujący,

· profesjonalni, doświadczeni,

· zmęczeni, zestresowani.

· doskonale rozwinięta umiejętność komunikacji, w tym przekazywania informacji zwrotnych,

 

· przewodzenie przez własny (wysoce etyczny) przykład,

· rozwinięta inteligencja emocjonalna i empatia,

· umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu, budowania ich ścieżek kariery i wspierania w rozwoju,

· zachowywanie równowagi praca-życie prywatne.

Y

· Ambitni,

· konkurencyjni, elastyczni, skłonni do zmian,

· energiczni,

· roszczeniowi, naiwni, niecierpliwi.

· doskonale rozwinięta umiejętność komunikacji, w tym przekazywania informacji zwrotnych,

· umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu, budowania ich ścieżek kariery i wspierania w rozwoju,

· pozytywne nastawienie i optymizm.

Z

· ciekawi świata,

· elastyczni i mobilni,

· beztroscy, potrafiący zachować równowagę na płaszczyźnie obowiązki/praca-życie osobiste/przyjemności,

· niecierpliwi, naiwni, zagubieni w realnej codzienności, niepewni swoich umiejętności.

· pozytywne nastawienie i optymizm,

· umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu,

· pozwalanie na naukę przez eksperymenty, popełnianie błędów,

· elastyczność – otwartość na pracę zdalną/home office, elastyczne godziny pracy,

· zachowywanie równowagi praca-życie prywatne.

Pokolenie

Cechy pracowników

reprezentujących dane pokolenie

Pożądane cechy i umiejętności menadżerów najistotniejsze dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń
X

·  zaangażowani i lojalni,

· ambitni, ciężko pracujący,

· profesjonalni, doświadczeni,

· zmęczeni, zestresowani.

· doskonale rozwinięta umiejętność komunikacji, w tym przekazywania informacji zwrotnych,

 

· przewodzenie przez własny (wysoce etyczny) przykład,

· rozwinięta inteligencja emocjonalna i empatia,

· umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu, budowania ich ścieżek kariery i wspierania w rozwoju,

· zachowywanie równowagi praca-życie prywatne.

Y

· Ambitni,

· konkurencyjni, elastyczni, skłonni do zmian,

· energiczni,

· roszczeniowi, naiwni, niecierpliwi.

· doskonale rozwinięta umiejętność komunikacji, w tym przekazywania informacji zwrotnych,

· umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu, budowania ich ścieżek kariery i wspierania w rozwoju,

· pozytywne nastawienie i optymizm.

Z

· ciekawi świata,

· elastyczni i mobilni,

· beztroscy, potrafiący zachować równowagę na płaszczyźnie obowiązki/praca-życie osobiste/przyjemności,

· niecierpliwi, naiwni, zagubieni w realnej codzienności, niepewni swoich umiejętności.

· pozytywne nastawienie i optymizm,

· umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu,

· pozwalanie na naukę przez eksperymenty, popełnianie błędów,

· elastyczność – otwartość na pracę zdalną/home office, elastyczne godziny pracy,

· zachowywanie równowagi praca-życie prywatne.

W dzisiejszych czasach samorozwój menadżerów wymaga koncentracji na aspektach work-life balance, zarządzaniu sobą w czasie, automotywacji i asertywności. Niezwykle istotna jest praca nad umiejętnościami jasnej komunikacji. Jest to niekończąca się praca jako że co jakiś czas na rynek pracy będą wchodzić przedstawiciele kolejnych pokoleń, a każde z nich oczekuje przekazu „w swoim języku”.

Niemożliwym byłby efektywny autorozwój bez znajomości technik, narzędzi czy choćby zasad organizacji czasu swojej pracy. Mogą to być metody specjalistów z tej dziedziny (np. idea Getting Tings Done®), Twój „autorski” system priorytetyzacji zadań z wykorzystaniem samoprzylepnych kolorowych karteczek czy np. program komputerowy toggl® do monitorowania czasu spędzonego przy komputerze, poświęconego na wykonanie projektu.

Ważne abyś spróbował wielu rozwiązań, był na nie otwarty i dokonał wyboru optymalnych DLA CIEBIE „narzędzi”. W końcu mają one pomagać w sposób naturalny, a nie dokładać pracy i być udręką.

Z zarządzaniem sobą w czasie przeplata się koncepcja równowagi praca-życie prywatne (work-life balance), na którą szczególnie zwracają uwagę przedstawiciele wszystkich pokoleń. Znając swoją rolę jako menadżera-lidera i inspiratora swojego zespołu, dążąc do jej jak najlepszej realizacji, pamiętaj o zachowaniu harmonii między pracą, a życiem prywatnym.

Elastyczny czas pracy czy (sporadyczna) praca w trybie home office, zaplanowanie pracy zgodnie z występującą sezonowością, poznanie technik produktywnej pracy, wreszcie medytacja to tylko niektóre rozwiązania prowadzące do praktykowania work-life balance. Praktykuj je sam ale również dziel się tymi doświadczeniami z członkami swojego zespołu, pokaż, że mogą z nich korzystać, a Ty to akceptujesz i wspierasz.

Narzędzia przydatne na drodze samorozwoju

1

Dołącz do grupy mastermindowej, odpowiadającej kierunkowi Twojego rozwoju.

Niewielkie grupy (do 5 osób) zmierzających w kierunku podobnym do Twojego, znajdujące się na różnym poziomie zaawansowania, posiadające różne bądź zbliżone doświadczenie mogą być dla Ciebie niezwykle pomocne w określeniu działań czy nawet doprecyzowaniu kierunku, w którym zmierzasz.

Takie grupy „spotykają się” np. za pośrednictwem Skype-a bądź „w realu” na krótkich sesjach, podczas których każdy z uczestników czerpie inspiracje, poszukuje rozwiązania swojego problemu poprzez dyskusje z pozostałymi członkami grupy. Sesje odbywają się regularnie, są moderowane i zorganizowane w taki sposób, aby wzajemnie szanować swój czas i aby każdy z uczestników miał okazję przedstawienia zagadnień, z którymi się mierzy. Członkowie grup mastermindowych mogą organizować, np. miesięczne wyzwania podczas których pracują nad lepszym zarządzaniem sobą w czasie. Dzielą się w tym czasie efektami swoich działań co wpływa dopingująco na członków zespołu.

Jako że proces rozwoju i nauki wielu osobom przychodzi łatwiej gdy nie są w nim osamotnione, członkowie grupy raz w miesiącu mogą głosować na inspirującą książkę (np. z zakresu rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole czy zarządzania talentami), którą wszyscy przeczytają i będą w oparciu o nią pracować na najbliższych sesjach. Wartościowym elementem idei mastermaind-u jest możliwość zorganizowania krótkich sesji szkoleniowych, podczas których „nauczycielem” jest jeden z uczestników, dzieli się on swoim doświadczeniem, wprowadza w temat, w którym jest ekspertem. Ważny jest wybór tematu, który będzie interesować wszystkich członków grupy. Istotne aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość zaangażowania, byli aktywni, pamiętając przy tym, że grupa ma służyć wzrostowi każdego z nich.

Zespół powinien się wspierać poprzez wyznaczanie wyzwań, wzajemną motywację, pomoc w określaniu celów samorozwoju i ich wprowadzaniu w życie, w tym rozwiązywanie napotykanych problemów. Wszystko to odbywa się w duchu zaufania, szczerości, szacunku. Problem, który spędzać Ci sen z oczu może okazać się błahym gdy podzielisz się nim z innymi, doświadczonymi osobami. Zgodnie z zasadą: co dwie głowy to nie jedna…, rozwiązania pojawiają się w mig. Mastermind pozwala też spojrzeć na wiele zagadnień z dystansu.

Jak stworzyć grupę mastermind-ową lub dołączyć do właśnie tworzącej się? Często w zamkniętych biznesowych grupach tematycznych portalu społecznościowego Facebook, dotyczących danego tematu pojawiają się zaproszenia do nowo tworzących się grup. Sam możesz też stworzyć taki post, ważne abyś był pewien, że w grupie znajdują się osoby poważnie podchodzące do tematu samorozwoju, daj sobie czas na obserwację osób i dyskusji jakie toczą.

Bywa, że blogerzy piszący o tematyce mastermind-u zachęcają do tego, aby zainteresowane osoby pozostawiały w komentarzach propozycje utworzenia grupy. Istnieje też wariant płatny mastermind-u,w którym występuje mentor-nauczyciel, wspierający uczestników wysoce ekspercką wiedzą.

2

Korzystaj ze wsparcia ekspertów, którzy podczas szkoleń i warsztatów podzielą się z Tobą doświadczeniem i wiedzą.

Podczas warsztatów pod okiem eksperta pracujesz w grupie nad rozwojem pożądanych umiejętności, mogą to być właśnie te, które pomogą Ci być efektywniejszym menadżerem, lepiej prowadzić zespół ku osiągnięciu celów i wzrastać każdemu z jego członków, niezależnie od tego jakie reprezentują pokolenie. Forma pracy grupowej daje lepszy ogląd sytuacji z różnych perspektyw, jest okazją do wymiany doświadczeń i przemyśleń.

Jako autorka wielu programów szkoleniowych i warsztatów dedykowanych menadżerom, mam styczność nie tylko z osobami „wysyłanymi” przez organizację na szkolenia ale i liderami, którzy sami wychodzą z inicjatywą, wiedząc nad czym chcą pracować dla zwiększenia efektywności. Doceniam czas zainwestowany w samorozwój dlatego tworzę szkolenia zawierające jak najwięcej wiedzy praktycznej, zapraszam najlepszych ekspertów, którzy mogą wnieść realny wkład ze swojego „podwórka” tematycznego.

Polecam Ci udział właśnie w takich szkoleniach. Uważam, że w dobie przesytu ofertami edukacyjnymi na bardzo ogólnym poziomie, ten kierunek jest uczciwym. W najnowszym projekcie – obozie „Leadership”, realizowanym wraz z Iwoną Guzowską, mistrzynią świata w kickboxingu, wspieramy uczestników i towarzyszymy im m.in. w pracy nad wydobyciem wewnętrznej siły, która potrzebna jest chociażby do określenia kierunku samorozwoju czy bycia liderem efektywnego zespołu. Nasz obóz to czas nauki budowania dobrego zespołu i zarządzania jego potencjałem ale także okazja do przyjrzenia się sobie jako liderowi. Szczegóły warsztatów poznasz odwiedzając stronę www.skutecznylider.pl

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na kilkudniowe wyłączenie z obowiązków menadżerskich (do którego mimo wszystko mocno namawiam), do dyspozycji masz wiele wysoce merytorycznych szkoleń czy warsztatów, które możesz realizować w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Realizowane są one w formie zdalnej, bazują na wcześniej nagranych lekcjach i zadaniach do wykonania. Dla tych, którzy czują niedosyt i chcą poza tym materiałem otrzymać bezpośrednie wsparcie „szkoleniowca”, autorzy często proponują pakiety premium bądź VIP, w ramach których otrzymasz indywidualne sesje z trenerem, podczas których wspólnie możecie przepracować konkretny projekt bądź problem z Twojego „podwórka”.

Coraz częściej na platformach typu Udemy, Coursera czy Skillshare dostępne są jakościowe szkolenia. Warto jednak przyjrzeć się opiniom uczestników aby wybrać te najlepsze merytorycznie jako że zasoby portali są ogromne.

Jeśli potrzebujesz indywidualnego podejścia, alternatywą (bądź dopełnieniem) dla szkoleń może być dla Ciebie praca z coachem bądź mentorem. W zależności od typu osobowości, etapu samorozwoju, na którym się znajdujesz czy zagadnienia, nad którym chcesz pracować, zacznij od decyzji czy potrzebujesz wsparcia mentora czy coacha.

3

Sięgaj po rozwijającą lekturę, słuchaj inspirujących podcastów, czerp wiedzę z wartościowych blogów.

Dobiegają końca czasy gdy obawiano się dzielenia wiedzą „za darmo”, a materiały umieszczane na blogu czy w udostępnianym do pobrania e-booku były bardzo skromne, stanowiły jedynie prezentację produktu czy usługi. Najlepsi blogerzy czy autorzy podcastów chętnie dziś ukazują kulisy budowania swojego biznesu, a tym samym dzielą się w szerokim zakresie swoją wiedzą, np. z zakresu zarządzania sobą w czasie, tworzeniem zespołów projektowych czy rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespołach.

Aby mieć pod ręką ulubione podcasty różnych autorów i sprawnie nimi zarządzać, możesz korzystać z rozwiązań typu Podcast Republic. Wielu twórców podcastów dołącza do swoich „słuchowisk” notatki wizualne, które możesz pobrać w formacie pdf-a. Stanowią one graficzny skrót informacji z nagrania, a dla wzrokowców będą dobrym materiałem utrwalającym wiedzę. Natomiast alternatywą dla tradycyjnych książek są audiobooki. Jeśli łatwiej chłoniesz wiedzę ze słuchu, będzie to dla Ciebie szczególnie dobre rozwiązanie. Książki w formie nagrań audio sprawdzają się np. gdy spędzasz wiele godzin w aucie.

Coraz częściej serwisy internetowe profesjonalnych magazynów typu Harvard Business Review, Forbes udostępniają otwarte artykuły na temat przywództwa czy konkretnie samorozwoju menadżerów – korzystaj z tego!

4

Bywaj na konferencjach, kongresach i targach – czerp wiedzę nie tylko branżową ale poszukuj nowych kierunków rozwoju, wymieniaj się doświadczeniami, nawiązuj kontakty.

Zachęcam Cię do udziału w debatach toczących się podczas takich eventów, ze zdobytej wiedzy nie tylko Ty możesz skorzystać, warto abyś nowinkami dzielił się z zespołem, a później angażował jego członków w podejmowanie decyzji, np. co do wprowadzenia nowych usług czy rozwiązań.

Niektóre z wydarzeń branżowych mają charakter międzynarodowy, np. Targi Beauty Forum, odbywają się w różnych krajach Europy, a przez to poszerzają horyzonty wiedzy, umożliwiają Ci nawiązanie kontaktu z profesjonalistami z zagranicy. Polecam również udział m.in. w Beauty Days, Targach Beauty Expo, Beauty Trends, Europejskim Kongresie SPA. Część konferencji kierowana jest do menadżerów, a ich tematyka dotyczy m.in. motywowania członków zespołu, wprowadzenia do pracy dla nowo zatrudnionych czy skutecznej rekrutacji.

Nie ograniczaj się tylko do wydarzeń związanych z Twoją branżą, bądź otwarty na wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu czy psychologii.  W poszukiwaniu takiej wiedzy warto wziąć udział  m.in. w Golden Marketing Conference. Nie musisz być ekspertem w każdej dziedzinie ale z pewnością będziesz autorytetem dla swojego zespołu jeśli będziesz orientować się w obecnych trendach czy przyszłościowych kierunkach.

Jeśli nie możesz wziąć udziału w wydarzeniach, dowiedz się czy istnieje możliwość zakupu podręcznika konferencyjnego bądź materiału video z wystąpieniami prelegentów.

5

Buduj kampanię employer branding „krok po kroku”

Zapraszam na stronę, gdzie szerzej omówiłam temat :

Jeśli jesteś na etapie rozpoznania i ustalenia planu dalszego samorozwoju, szczególnie zachęcam Cię do przyjrzenia się narzędziu o nazwie Structogram, pozwalającemu poznać Ci tę biostrukturę mózgu, która najsilniej odpowiada za Twoje zachowania, decyzje.

Dzięki temu lepiej rozpoznasz jakie są Twoje genetycznie zaprogramowane predyspozycje m.in do zarządzania zespołem, delegowania zadań, komunikacji, przywództwa. Structogram pozwala m.in. na rozeznanie atutów lidera, umiejętności czy cech, które może on umieścić na liście tych do dalszego rozwoju i zarządzania nimi. Jeśli interesuje Cię to zagadnienie, koniecznie odwiedź stronę www.krokdodecyzji.pl

Twój samorozwój nabierze głębszego znaczenia jeśli, poza praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności, które zdobędziesz, będziesz się nimi dzielił ze swoim zespołem. Nie bój się tego, ucząc innych, pomagając im wzrastać, dajesz im do zrozumienia, że są dla Ciebie i organizacji ważni. To milowy krok do zbudowania wysoce zmotywowanego, rozwijającego się i efektywnego teamu.

Co dalej?

Chcesz dołączyć do Beauty Coach Academy?

Zainwestuj w siebie, swój rozwój i swój biznes. Nie czekaj dłużej!

Zadzwoń do nas: + 48 795 008 408

Napisz: styl@justynabielenda.pl

Dowiedz się, jak zrobić ten pierwszy krok, by zmienić swoje życie!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – BIELSKO-BIAŁA, GDAŃSK, WARSZAWA, ONLINE >>> klik

Więcej info beautyrozwoj.pl