Beauty Manager Coach – kierunek Akademii Beauty Coach Academy

Beauty Manager Coach – kierunek Akademii Beauty Coach Academy

Beauty Manager Coach – to pierwsze i jedyne warsztaty dla przyszłych i obecnych menadżerów, oraz właścicieli branży Beauty, przygotowane na bazie własnych oraz innych doświadczeń na przełomie kilkunastu lat.

Kadra prowadząca to wieloletni praktycy posiadający doświadczenie w różnych branżach – podczas warsztatów będziemy działać wielokierunkowo w rozwoju osobistym jak i zawodowym. Szczególnie kładziemy nacisk na Twój rozwój osobisty, pewność siebie, autentyczność, uwagę, motywację, umiejętność słuchania i świadomość w podejmowaniu decyzji i działaniu.

Założycielka akademii Justyna Bielenda

O Beauty Coach Academy

Warsztaty obejmują 96 godziny na żywo + 48 godziny on – line i składają się z 7 bloków tematycznych. Grupa nie może liczyć więcej niż 8 osób – dlatego konieczne jest wypełnienie ankiety – zależy nam na osobach, które dadzą z siebie 100% – program jest bardzo atrakcyjny oraz obszerny.

Cały projekt jest pod patronatem Justyny Bielenda – praktyka w branży Beauty – autorki programu Expasion by Justyna Bielenda, który pomaga menadżerom oraz właścicielom branży Beauty w rozwoju, zarządzaniu biznesem, budowaniu silnej marki oraz w odzyskaniu rentowności, wolności osobistej i zawodowej. Na swoim koncie posiada założenie sieci salonów oraz SPA, projekty rozwoju osobistego, mi.in. „Boginie Zycia”, „Leadership”, założycielka fundacji „Pięknie Pomangam”.

Nasza misja i wizja

Nasza misja to przygotowanie kompetentnych menadżerów gotowych do zarządzania biznesem w branży Beauty w sposób odpowiedzialny i strategiczny. W ten sposób będziemy aktywnie uczestniczyć w profesjonalizacji biznesu Beauty w Polsce. W dłuższej perspektywie ma to znaleźć odzwierciedlenie we wzroście jakości świadczonych usług oraz poprawie rentowności Beauty Biznesu oraz wyróżnieniu na rynku, budowaniu marki osobistej i rozwoju z planem na najbliższe minimum 5 lat.

W działalności Akademii kierujemy się zasadą dzielenia się ze słuchaczami wiedzą, praktyką i umiejętnościami bazującymi na najnowszych trendach i wymaganiach rynku w postaci aktywnych warsztatów. Zajęcia w Akademii mają formę warsztatową. Tworząc ich program bazowaliśmy na ponad 20-letnim doświadczeniu w branży urodowej. Powstanie Akademii jest odpowiedzią na najczęstsze problemy zarządzania w branży oraz potrzebą ukierunkowania do rozwoju.

Beauty Coach Academy jest szkołą pierwszego wyboru dla osób chcących profesjonalnie zarządzać biznesem w branży Beauty. Stanie się tak dzięki wysokiej jakości usług i wartości wiedzy przekazywanej słuchaczom w formie warsztatów, dających im konkretne narzędzia potrzebne do pełnienia roli lidera. Wokół idei będą skupiać się najlepsi specjaliści-praktycy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania Beauty biznesem.

Podczas zajęć uczestnicy będą korzystać z gotowych narzędzi oraz będą uczyć się projektować nowe narzędzia na potrzeby własnego biznesu. Powstanie specjalna zamknięta grupa prowadzona przez Justynę Bielenda, która będzie udzielać mentoringu w ciągu tych 6 miesięcy. W zamkniętej grupie będziemy wymieniać się doświadczeniami oraz omawiać opracowywane narzędzia/zadania domowe.

Merytoryczny zarys programu

Narzędzia wspomagające pracę menedżera

Uwaga – zajęcia mają postać warsztatów – nie są spotkaniem informacyjnym – podczas zajęć każdy z uczestników przejdzie proces transformacji swojej osobowości, wyznaczy kierunki rozwoju osobistego i zawodowego, zdobędzie praktyczną wiedzę na bazie ponad 20-letnich doświadczeń. Uczestnik zdobywa umiejętności samodzielnego tworzenia narzędzi zgodnie z potrzebami danego biznesu.

Poznaj i wykorzystaj elementy metodologii Expansion by Justyna Bielenda

 • KNOW – HOW Twojego Biznesu.
 • Kim jest Twój klient, kim są NIE klienci, idealny klient.
 • Kultura organizacyjna i wartości.
 • Budowanie marki osobistej – jak wyróżnić się na rynku – elementy.
 • Rzemieślnik czy Mentor – kim jesteś?
 • Żelazny kodeks menadżera.
 • Procedury w branży Beauty – uporządkuj działania w swoim biznesie.
 • Delegowanie zadań – „kiedy jesteś Zosią Samosią” jak delegować i konsekwentnie rozliczać – wykorzystaj rozwój i motywuj swój personel.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Obsługa klienta – Twój wyróżnik i wizerunek – standard biznesu.
 • Tajemniczy klient vs standardy obsługi klienta, a umiejętności i wiedza personelu.
 • Elementy budowy lojalności klientów – zwiększaj rentowność.
 • Psychologia osobowości -praca nad wewnętrznym JA.
 • Analiza SWOT.
 • Archetyp marki.
 • Rentowność personelu/ biznesu/ gabinetu/ zabiegu/ plany sprzedaży / budżet.
 • Marketingowy profil strategiczny biznesu.
 • Proces w sprzedaży – uzupełnij kalendarz na najbliższe pół roku.
 • Cross selling w branży Beauty.
 • Up-selling w branży Beauty.
 • Down-selling w branży Beauty.
 • Edukacja – Twoja – personelu – klienta – dlaczego to jest ważne i jak wpływa na maksymalizację zysków w biznesie.
 • Jak wykorzystać coaching w sprzedaży i komunikacji z klientem.
 • Twój personel wizytówką – jak rekrutować i budować najlepsze zespoły.
 • Rynek pracownika – nie panikuj i „ nie kupuj kota w worku”.
 • Kompetencyjne opisy stanowisk + oceny pracownicze drogą do rozwoju.
 • Wynagrodzenia – jak motywować – jak obliczać rentowność – jak rozmawiać i co jest ważne.
 • Zarządzanie kryzysem i konfliktem – jak zapobiegać i jak się przygotować.
 • Employer Branding – motywuj zgodnie z wartościami.
 • Case study „z mojego i klientów podwórka”- wyciągnijmy wnioski – skutki i przyczyny.
 • Case study na bazie doświadczeń i dokonanych zmian absolwentów Beauty Coach Academy.

Lider i jego rola w branży beauty

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się Kim jest lider i jaka jest jego rola? Jak budować pewność siebie w roli lidera, aby zdobyć autorytet wśród pracowników, współpracowników i osób na wyższych stanowiskach w hierarchii organizacji? Jak budować zespól, jak być skutecznym i czer-pać satysfakcję z funkcji, którą pełnię? Efektywna komunikacja i zarządzanie konfliktem. Na bazie ćwiczeń i nowych umiejętności uczestnicy będą umieć lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i czer-pać satysfakcję z pełnionej funkcji. Warsztat ma charakter interaktywny z wykorzystaniem narzędzi coachingowych i pracy ze sobą. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyniesienia ze szkolenia wiedzy odpo-wiedniej dla siebie i wykorzystania jej zgodnie ze swoim potencjałem i naturalnymi predyspozycjami.

Zarys programu:

 • Kim jest lider i jaka jest jego rola? (m.in. budowanie zespołu, efektywna komunikacja, ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów, delegowanie i egzekwowanie zadań, udzielanie feedbacków – pozytywnych i negatywnych)
 • Rodzaje liderów, typy zarządzania. Ćwiczenie w grupach. Od czego to zależy i jaki styl chcę reprezentować. Dyskusja i podsumowanie.
 • Ćwiczenie indywidualne. Kim jestem dziś i kim chcę być w mojej roli? Moje cele względem siebie. Czego potrzebuję od innych?
 • Budowanie świadomości – omówienie czym jest i jak ją budować i wzmacniać. (Instrukcja narzędzia dla każdego). Mini sesje w parach.
 • Efektywna komunikacja Question thinking, czyli myślenie pytaniami jako największa umiejętność każdego świadomego lidera (kiedy i jak wykorzystać umiejętności coachingowe w roli lidera).
 • Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić? Jak budować pewność siebie?

Zostań finansowym „Beauty”

Niniejszy warsztat dedykowany jest dla branży beauty. Wiedza i umiejętności zdobyte tutaj pomogą w skutecznym prowadzeniu beauty biznesu. Uczestnicy dowiedzą się m.in.:jak zarządzać finansami,jak odróżniać podstawowe definicje finansowe: zysk kapitałowy-przepływ pieniężny, bogactwo-zamożność, aktywa-pasywa,dowiedzą się czym jest zestawienie finansowe i bilansowe oraz jak je czytać.

Zarys programu:

 • poznanie uczestników i ich oczekiwań,
 • na czym skupić się w branży Beauty, zasada Pareto,
 • łamanie schematów przedsiębiorców na temat pieniędzy,
 • jak dostrzegać okazje na rynku i szukać dźwigni,
 • szukanie przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu: zasada win-win, wyróżnij się, 3x daj – 1x weź,
 • co jest dzisiaj ważne: wiedza, umiejętności, doświadczenie, postawa, autentyczność,
 • biznesplan i liczenie zyskowności biznesu w oparciu o przychody, zyski oraz koszty stałe i zmienne,
 • tworzenie biznesów w zespołach w oparciu o zestawienie finansowe oraz ich prezentacja na forum i feedback pozostałych uczestników,
 • planowanie budżetu – analiza,
 • planowanie sprzedaży – analiza,
 • inwestowanie,
 • menu Twojego biznesu – rentowność biznesu,
 • rentowność zabiegów,
 • zarządzanie ceną.

Coaching w biznesie Beauty

Część I: coaching ogółem

 • Czym jest, czym nie jest coaching (istotne wyróżnienia, jak również częste błędne wyobrażenia na temat branży, krótkie porównanie z innymi, częściowo pokrewnymi formami wsparcia biznesu – mentoring, consulting, doradztwo).
 • Dla kogo jest coaching? (rola coacha, oraz rola klienta w procesie, jak również „wymogi” – kto może być klientem i dlaczego).
 • Powody, dla których coaching w ostatnich latach zrobił się tak popularny (po co jest coaching? – czyli „popularne” cele, często występujące tematy itd., efekty – jak to działa, dlaczego działa i jak może pomóc w życiu i w biznesie).
 • Podstawy (kluczowe kompetencje coacha według ICF (International Coach Federation) i co one oznaczają w codziennej pracy, kilka przykładów tzw „modeli” w coachingu – GROW, CLEAR, oraz garść przykładowych „narzędzi” oraz metod).

Część II: coaching w biznesie

 • Specyfika klienta – czym się różni klient biznesowy od innych, i czy w ogóle się różni? („typowy” zakres tematów i celów, możliwe ograniczenia).
 • Specyfika relacji coach-klient (kontrakt coachingowy w biznesie, szczególnie kontrakt trójstronny, rola „sponsora” w procesie).
 • Specyfika pracy (aspekty techniczne – czas trwania sesji, miejsce, długość procesu itd., metodologia – narzędzia, techniki).
 • Wykorzystanie umiejętności coachingowych w biznesie „na co dzień” (rozmowy z pracownikami – podwładni, przełożeni, współuczestnicy projektu).

Prawo w branży beauty

 • Bezpieczeństwo w gabinetach kosmetycznych, klinikach medycyny estetycznej i ośrodkach SPA.
 • Dokumentacja medyczna i karty zabiegowe w gabinetach kosmetycznych, klinikach medycyny estetycznej i ośrodkach SPA.  Jak należy je prowadzić?
 • Zgoda klienta na zabieg upiększający. Formalne elementy pełnej i świadomej zgody.
 • Roszczenia i reklamacje klientów. Jak należy się przed nimi bronić i odpowiednio zabezpieczyć?
 • Licencje na odtwarzanie muzyki w gabinetach kosmetycznych.
 • Mobbing w pracy.
 • Własność intelektualna w branży Beauty.
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Zobowiązanie pracownika do zwrotu, poniesionych przez pracodawcę, kosztów szkoleń.

Organizacja, analiza i optymalizacja biznesu Beauty

Eliminowanie strat z procesu – podstawy LEAN

 • 7 podstawowych typów strat.
 • Wartość dodana/brak wartości dodanej.
 • Mapowanie procesu (VSM).
 • Organizacja miejsca pracy – jednoznaczne określenie zadań i uprawnień.
 • Wizualizacja miejsca pracy.
 • Warsztaty Kazein – wykorzystanie potencjału pracowników.

Optymalizacja procesu – etapy projektu (DMAIC) i narzędzia wykorzystywane na każdym etapie:

 • D – Zdefiniowanie celów projektów (SMART), wywodzących się z potrzeb i wymagań organizacji i Klienta (np. zwiększenie obrotów o 50% w ciągu 6 miesięcy) Cross selling – up-selling – maksymalizacja zysków.
 • M – Ocena aktualnego procesu i ustalenie mierzalnych jednostek, aby monitorować postęp (np. popularność zabiegów, % powracających Klientów).
 • A – Analiza aktualnego procesu, aby zrozumieć problemyi ich przyczyny.
 • I – Usprawnienie procesu poprzez identyfikację i wprowadzenie rozwiązań problemów.
 • C – Systematyczny monitoring ulepszonego procesu w stosunku do założonych standardów.

Organizacja miejsca pracy – 5S Niewłaściwa organizacja miejsca pracy, jako źródło strat:

 • 1S – Sortowanie – usunięcie wszystkiego, co niepotrzebne.
 • 2S – Systematyka – miejsce dla wszystkiego, wszystko na swoim miejscu.
 • 3S – Sprzątanie – eliminacja przyczyn zanieczyszczeń w miejscu pracy.
 • 4S – Standaryzacja – wizualne przedstawienie stanu pożądanego.
 • 5S – Samodyscyplina – codzienne wspieranie stosowanie pierwszych 4S.

Social Media Beauty Expert

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia efektywnych kampanii reklamowych / promocyjnych / informacyjnych w social media w branży beauty i/lub posiąść wiedzę, w jaki sposób współpracować z agencjami marketin-gowymi / reklamowymi, które nas obsłu-gują. Zdobyte umiejętności pomogą sprze-dać nawet te zabiegi, których obecnie Klientki nie chcą kupować. Rozpoczęcie szkolenia zostanie poprzedzone poznaniem oczekiwań, a następnie zoptymalizowane pod potrzeby i oczekiwania uczestników. Duża część szkolenia będzie miała charakter warsztatowy, aby każdy  z uczestników nie tylko przyswoił wiedzę, ale również posiadł umiejętności praktycznego prowadzenia kampanii reklamowych w social mediach.

Zarys programu:

 • Facebook, Instagram a może Snapchat – co wybrać? W module tym porozmawiamy, które z social mediów najlepiej pasuje do charakterystyki biznesu każdego z uczestników warsztatów i w jaki sposób to wykorzystywać.
 • Jak tworzyć grafiki, video, treści, które zaangażują Klientki? Podczas tej części zostanie przekazane bogactwo przyjaznych narzędzi, tricków ułatwiających komunikację i zaangażowanie odbiorców naszych publikacji  w social media. Od razu po warsztacie zauważysz zmianę w odbiorze tworzonych przez Ciebie postów.
 • Kampanie reklamowe krok po kroku. Wszystko co należy wiedzieć rozpoczynając skuteczne działania reklamowe w social media. Od zasad prawnych i regulaminów po optymalizację i analizę wyników kampanii reklamowych.
 • Jak ustawić grupę odbiorczą dla swoich usług? Od źródła danych do technicznego wykreowania grup odbiorczych dla konkretnych zabiegów.
 • Wszystko co powinno się wiedzieć i Pixelu Facebook-a – Jak, gdzie i w jakim celu jest nam pomocny Pixel.
 • Niestandardowe grupy odbiorcze czyli nasze idealne Klientki. Omówimy i stworzymy najskuteczniejsze reklamowo grupy odbiorcze naszej komunikacji reklamowej.
 • Jak perfekcyjnie poznać swoje potencjalne Klientki? Brak Klientek, potrzeba zwiększenia ich ilości a może chęć podebrania konkurencji. W module tym będziemy kreować profil idealnej potencjalnej Klientki przy użyciu narzędzi analitycznych.
 • Remarketing – recepta na Klientki poszukujące i powracające. Remarketing to dobrodziejstwo internetu, bo tylko w nim można zautomatyzować działania powracające bez naszego fizycznego zaangażowania w komunikację.
 • Wszystko co należy wiedzieć o Instagramie aby odnieść sukces Instagram to temat rzeka i postaramy się jak najwięcej omówić skutecznych sposobów, działań, metod aby nasze zaangażowanie w tym medium dawało nie tylko efekt wizerunkowy ale również sprzedażowy.
 • Snapchat – niedoceniany potencjał. Dlaczego Snapchat – bo tam też są Twoje Klientki.
 • BONUS – Boty – jak okiełznać te stwory?

Rekrutacja i motywacja

Rekrutacja, empolyee / customer experience, talent management, motywowanie, job crafting.

Podczas pierwszego dnia skupimy się na metodach efektywnej rekrutacji, która wspiera również budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Zastanowimy się jak stworzyć ogłoszenie, które zapewni nam sporą bazę kandydatów, a także będzie wizytówką naszego salonu. Następnie skupimy się na mapowaniu doświadczeń i emocji kandydata a także zastanowimy się jak możemy tą wiedzę wykorzystać w projektowaniu doświadczeń klienta na każdym etapie współpracy z nami. Podczas pracy w grupach zastanowimy się jakie czynniki mają wypływ na postrzeganie naszego salonu przez kandydatów i klientów. Stworzymy action plan pozwalający na tworzenie długotrwałych relacji z kandydatem oraz klientem. Dzień zakończymy rozwijaniem umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych, przekazywanie feedbacku oraz planowaniem rozwoju pracownika. 

Podczas drugiego dnia skupimy się na zagadnieniach motywacji i zaangażowania pracowników w codzienną pracę. Poznamy metody budowania i wzmacniania motywacji oraz nauczymy się wykorzystywać je w praktyce. Druga część dnia zostanie poświęcona na refleksję własną nt. codziennej pracy leadera. Refleksja ta będzie oparta o metodę job crafitngu. Uczestnicy nauczą się craftować swoją pracę oraz wzbudzać chęć do craftowania wśród swoich pracowników, tak by praca nabierała większego osobistego sensu oraz była bardziej satysfakcjonująca.

Job crafting – teoria Duton i Wrześniewski służąca budowaniu poczucia sensu pracy – co to właściwie jest? Psychologia pracy i organizacji w największej mierze, skupia się na komponentach percepcji i doświadczania pracy. W tradycyjnym modelu badacze skupiają się na indywidualnych czynnikach (np. wartościach, oczekiwaniach) oraz czynnikach zewnętrznych charakterystyczn-ych dla konkretnej pracy (np. zadania, społeczne interakcje itp.).

Badania te minimalizują wpływ jednostki, która odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu zadań oraz relacji społecznych w pracy (Wrzesniewski, Dutton, 2001), a tym samym w dążeniu do podnoszenia swojego dobrostanu i poczucia szczęścia. Wrzesniewski i Dutton pokazują, że obowiązki oraz codzienne interakcje, które składają się na życie jednostki w organizacji są surowym materiałem, który pracownicy mogą poddawać przekształceniu, by budować swoje stanowisko pracy w sposób, który najbardziej sprzyja ich satysfakcji, zaangażowaniu w pracę oraz rozwojowi zawodowemu. Takie aspekty pracy jak granice, znaczenie, czy tożsamość zawodowa nie są w pełni zdeterminowane przez formalny opis stanowiska. Z tego względu jednostki mają przestrzeń do tego, by kształtować rozumienie i osobiste znaczenie wykonywanej pracy. W świetle koncepcji Wrzesiewski i Dutton (2001) osoby, które podejmują takie działania nazywane są „job crafters’ami.” Natomiast same działania, autorzy nazywają job craftingiem. W języku polskim mówi się o przekształcaniu pracy.

Co dalej?

Chcesz dołączyć do Beauty Coach Academy?

Zainwestuj w siebie, swój rozwój i swój biznes. Nie czekaj dłużej!

Zadzwoń do nas: + 48 795 008 408

Napisz: styl@justynabielenda.pl

Dowiedz się, jak zrobić ten pierwszy krok, by zmienić swoje życie!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy edycja IV – BIELSKO-BIAŁA >>> klik

Wypełnij formularz zgłoszeniowy edycja IV – GDAŃSK >>> klik

Nie wystarczy, że jesteś dobrą kosmetyczką.

Nie wystarczy, że jesteś dobrą kosmetyczką.

Jeszcze około 10-15 lat temu, by mieć niekończącą się listę klientów wystarczyło być
po prostu dobrą kosmetyczką. Lista zabiegów była dość uboga. Manicure, pedicure, oczyszczanie twarzy i może coś jeszcze do tego. Standardem były jednoosobowe salony, które prowadziły same właścicielki. Klientki umawiały się często tam, gdzie mają najbliżej, albo tam, gdzie może jest trochę dalej, ale słyszały dobrą opinię
o kosmetyczce.

Dzisiaj, wraz z rozwojem technologii, rozwinęła się również bardzo mocno branża kosmetyczna. Już nie wystarczy wykonywać tylko podstawowych zabiegów. Potencjalne klientki chcą co raz więcej, co raz lepiej i szukają salonów,
gdzie wszystko mogą załatwić za jednym razem. Manicure czy pedicure to już często tylko dodatek. W dobie laserów, kuracji czy zabiegów odmładzających klientka nie szuka miejsca gdzie może zrobić tylko paznokcie.

Niezaprzeczalnym jest fakt, że wiele salonów kosmetycznych jest dzisiaj co raz bardziej profesjonalnych. Są one przy tym co raz większe i świadczą kompleksowe usługi. Ale czy wszystkie nie narzekają na brak klientów? Niestety nie. Jaka jest tego przyczyna? Oczywiście często nie jest to jeden powód, ale postaram się krótko napisać na co zwrócić uwagę,
by to zmienić.

Musisz być inna niż wszyscy!

W czasach internetu i zalewającej nas z każdej strony reklamy trzeba się przede wszystkim wyróżnić. To, że wydajemy pieniądze na reklamę, to nie znaczy, że robimy to dobrze. Tak jak z prowadzeniem naszego salonu. Jest ładny, estetyczny, ma różne zabiegi, ale ten obok, który jest tak podobny, ma więcej klientów. Pytamy siebie dlaczego i często nie znajdujemy odpowiedzi. W końcu też się reklamujemy, też staramy się docierać do klienta z tym co mamy najlepszego. Ale jeśli coś nie działa, to znaczy, że trzeba to zmienić. Siedzenie i czekanie nic nie da. Nie spadnie nam nagle gwiazdka z nieba
w postaci dziesiątek klientów.

Jeśli czujesz, że Twój salon nie funkcjonuje tak jak tego chcesz, to zacznij sprawdzać od siebie. To nie jest od razu tak,
że to Ty jesteś problemem. Ty przecież bardzo chcesz, poświęcasz swój czas czy pieniądze. Ale może coś co wydaje Ci się, że robisz dobrze wcale takie nie musi być? Zastanów się czy jest coś co dajesz klientowi ekstra, tak żeby z chęcią przychodził do twojego salonu. Tym ekstra, to nie musi wcale być darmowy czy promocyjny zabieg. To nawet może być zwykła rozmowa. Każdy z nas woli przyjść tam, gdzie się dobrze czuje. Nawet jak będzie musiał więcej za to zapłacić!

Daj się zobaczyć!

Pisałam już, że może masz złą reklamę. A może jej wcale nie masz? Tak, to kosztuje. Często, gdy masz mało klientów,
to ostatnią rzeczą, na którą chcesz wydać pieniądze jest reklama. Ale wtedy koło się zamyka. Nie masz klientów,
nie inwestujesz w reklamę. Reklama, to coś co musisz mieć! Nie trzeba w nią inwestować od razu tysięcy złotych. Nie musisz swoimi banerami obwiesić pół miasta. Zacznij od tego co masz pod ręką i jest najłatwiejsze.

Media społecznościowe. Ile razy sama z nich korzystasz i sprawdzasz coś co potrzebujesz? Na pewno bardzo często. Dokładnie to samo robią Twoje potencjalne klientki. Dla salonu kosmetycznego fanpage na Facebooku czy Instagramie, to dzisiaj najlepsze okno na świat. Wbrew pozorom, aby dobrze funkcjonowało i było szeroko otwarte
nie jest darmowe. Ale na początek koszt reklam wcale nie musi być duży. A jeśli sama nie radzisz sobie z prowadzeniem mediów społecznościowych, to znajdź od tego specjalistę. On też kosztuje, ale pamiętaj, że są rzeczy, w które warto inwestować.

Czasy, w których żyjemy pokazują, że nie wystarczy być dobrym w swoim fachu, ale trzeba też być przebojowym. Ukrytego geniusza nikt nie znajdzie, ale przebojowy przeciętniak często może być uważany za geniusza.
Oczywiście ja nie namawiam Cię do tego byś była przeciętna. Wręcz przeciwnie.

Rób wszystko byś była jak najlepsza. Ale pamiętaj przy tym, że musisz dać się poznać i pokazać. To często jest klucz
do sukcesu. Jeśli jesteś na prawdę dobra w tym co robisz i pokażesz to światu, to on Cię przyjmie z otwartymi ramionami. I tak też traktuj swój salon beauty. Nie czekaj na klienta, wyjdź do niego, a on z pewnością do Ciebie z chęcią przyjdzie, ale musi wiedzieć, że jesteś i jesteś dobra w tym co robisz.

Klucz do sukcesu Twojego salonu jest w Tobie.

Klucz do sukcesu Twojego salonu jest w Tobie.

Jednym z najczęstszych obaw właścicieli beauty biznesów, są poczynania konkurencji. Starają się za wszelką cenę pozyskiwać i zatrzymywać klientów, a mimo to, często dostrzegają, że konkurencja radzi sobie lepiej, a klienci przechodzą do niej, mimo tego, że posiada podobną ofertę.

Być może zastanawiasz się o co chodzi. Obniżasz ceny, tworzysz promocje, a wyniki wciąż niezadowalające. Przecież posiadasz szeroki zakres usług, dobry sprzęt, reklamujesz się w internecie, przedstawiając zalety swoich zabiegów
i pozytywne opinie klientek.

Co robisz nie tak?

Prawdopodobnie zapomniałaś o jednej bardzo ważnej kwestii.

O sobie i swoich pracownikach!

Żyjemy w czasach relacji oraz człowieka. Ludzie nie utożsamiają się z firmą, lecz z marką, którą tworzą konkretni ludzie. To, czy będą korzystać z danych usług, zależy nie tylko od ich jakości oraz poziomu zadowolenia po ich wykonaniu,
ale przede wszystkim od tego, czy ufają osobie, które te usługi wykonuje.

A zaufanie ma ścisły związek z sympatią. Spójrz teraz na swoją stronę internetową oraz fanpage na Facebooku,
czy Instagramie. Czy widać tam Ciebie? Czy widać tam Twoich pracowników? Większość profili beauty salonów w mediach społecznościowych wygląda tak samo.

Oferta, oferta i jeszcze raz oferta!

Super zabieg, efekty na klientach, promocje, kosmetyki, zdjęcia „przed i po”.
A gdzie ludzie, którzy są najważniejsi i którzy każdego dnia dbają o samopoczucie, pewność siebie i zdrowie swoich klientów? Gdzie w tym wszystkim Ty?

Pewnie zamknięta po cichutku w gabinecie, wykonujące perfekcyjnie swoją pracę. Na pewno zdołałaś przekonać do siebie jakąś grupę klientów, którzy wracają regularnie. Ale nowych, stałych i lojalnych nie pozyskasz zamykając się przed światem i pochłaniając się pracą!

Pokaż się! Pokaż swoich ludzi!

Zadbaj o profesjonalne zdjęcia, które posłużą do promowania Ciebie – Twojej marki osobistej. Poproś kogoś
z pracowników lub jeśli jesteś sama, to kogoś znajomego o zrobienie Ci zdjęć przy pracy. Fotografuj się jak najczęściej
z zadowolonymi klientami, czy nawet podczas przerwy na kawę.

Dziel się sobą. Tylko w ten sposób zdołasz wzbudzić sympatię w internecie, dasz się poznać. Nagrywaj krótkie wideo z poradami dotyczącymi pielęgnacji skóry, pomagającymi podtrzymywać efekty po zabiegach. Dziel się wiedzą, inspiruj, opowiedz swoją historię. Zbudujesz w ten sposób autorytet i wizerunek eksperta.

Podobnie postępuj, jeśli posiadasz pracowników. Rób im zdjęcia, zachęcaj, aby sami dokumentowali swoją pracę. Wiele klientek nie ma nic przeciwko temu, aby zrobić sobie zdjęcie ze swoim kosmetologiem, zwłaszcza jeśli są zadowolone
i szczęśliwe.

Powiesz pewnie: „nie mam na to czasu”. A na utratę klientów i spadek sprzedaży masz czas? Kochana, nie ma nic bez poświęcenia. Udany marketing wymaga trochę wysiłku, ale uwierz mi, że warto, bo korzyści są bezcenne!

Jeśli masz jakieś pytania, kieruj je na adres: styl@justynabielenda.pl Odwiedź też stronę: www.beautyrozwoj.pl ,
by dowiedzieć się jak wzbogacić swoją wiedzę z zakresu zarządzania, budowania zespołu, zwiększania sprzedaży
oraz marketingu i reklamy.

Zadbaj o swój rozwój.


Zadbaj o swój beauty biznes!

Jak budować relację ze swoim Klientem w branży beauty?

Jak budować relację ze swoim Klientem w branży beauty?

Ci, którzy pragną szybko robić biznes i jak najszybciej zarobić, pomijając w tym wszystkim tak naprawdę Klienta, więcej stracą, niż zyskają. Branża beauty wciąż się rozrasta i wydaję się, że ten rynek nie maleje. I choć część salonów się zamyka, to na ich miejscu powstają nowe. Konkurencja nigdy nie śpi, za to Klienci stają się coraz bardziej wymagający. Mają też coraz większą świadomość swoich potrzeb i wiedzą dobrze, czego chcą. A przynajmniej tak sądzą, że wiedzą to najlepiej.

Dlatego trudno dziś wyobrazić sobie jakikolwiek długoletni biznes, w którym nie dba się o budowanie przyjaznej relacji
z Klientem. Salony rywalizują między sobą o uwagę, o lojalność, zaufanie. Te, które stoją w miejscu i się nie rozwijają, zginą w gąszczu innowacyjnych, prestiżowych, nastawionych na sukces beauty biznesów.

Jednym z najważniejszych kluczy do serc Twoich Klientów jest nawiązywanie z nimi więzi, otwarcie się na ich problemy, zaproponowanie im najlepszych rozwiązań. Musisz umieć sprawić, by do Ciebie wracali, polecali Cię innym i aby widzieli
w Tobie autorytet. Ludzie chcą usług świadczonych na najwyższym poziomie, chcą by zajmował się nimi ekspert, wybitny specjalista, a przy tym człowiek ludzki, empatyczny, z miłą aparycją.

Poniżej przedstawię Ci istotne elementy, na których powinnaś opierać budowanie swojej relacji z Klientem. Pamiętaj przy tym, że jest to proces. Pewnych wartości nie wypracujesz z dnia na dzień. Musisz się temu poświęcić i być cierpliwa. Wtedy zbierzesz oczekiwane owoce swojej pracy.

1. Pokaż się z ludzkiej strony.

Klienci nie idą do wybranego salonu, gabinetu, kliniki, do pięknych wnętrz i do drogich sprzętów. Oni idą do człowieka, eksperta, specjalisty, uśmiechniętej kosmetolog. Do miłej i potrafiącej słuchać kobiety, której ufają i którą lubią.
Nie zakrywaj się całkowicie za sztywnym schematem profesjonalizmu. Pokaż cząstkę swojej osobowości, swoje poczucie humoru, empatię. Naukowo udowodniono, że korzystamy najchętniej z usług osób, które lubimy.

Zatem po prostu, daj się polubić i bądź autentyczna.

2. Podchodź do każdego indywidualnie.

Każdy Twój Klient liczy na to, że poświęcisz mu czas, zapytasz o jego problemy i okażesz wsparcie. To, że wykonujesz ten sam zabieg co przy poprzednim Kliencie, nie oznacza, że to ten sam przypadek. Staraj się nie okazywać znudzenia, poświęć trochę swojej energii na rozmowę i „oswojenie” Klienta. Będzie czuł się wyjątkowo, a Ty znacznie zwiększysz swoje szanse na to, że do Ciebie powróci.

To ma ogromne znaczenie, zwłaszcza przy pierwszej wizycie Klienta. Chłonie on wtedy najwięcej, zapamiętując Twoją twarz, gesty, atmosferę, emocje, zapachy, komfort i inne detale.

3. Słuchaj uważnie.

Bardzo często Klient przychodzi do salonu beauty z jakimś problemem, a podczas rozmowy z nim możemy wyłapać,
że tych problemów jest znacznie więcej. I tu tworzy się przestrzeń do planowania kolejnych działań z Klientem
i oferowanie mu dopasowanych do jego potrzeb zabiegów, kuracji, kosmetyków. Jeśli nauczysz się skutecznie badać potrzeby swoich Klientów, zaplanujesz z nimi zabiegi na rok, dwa z góry. Salony najczęściej jednak odprawiają Klienta
z kwitkiem, oceniając nietrafnie jego możliwości finansowe, czy zrażając się początkową dezorientacją Klienta
na przedstawione mu propozycje.

4. Poznaj dobrze swoją ofertę.

To niestety się dość często zdarza, że kosmetolodzy nie mają wiedzy na temat kosmetyków jakie sprzedają, czy zabiegów jakie oferują. Twoi pracownicy powinni być doskonale przygotowani pod tym względem, by być wiarygodnymi w oczach Klienta i móc odpowiadać z pewnością siebie na jego pytania. Znając skład kosmetyków i ich przeznaczenie, dobiorą
po zabiegu te, które będą dostosowane do rodzaju skóry i oczekiwań Klienta.
Szeroka wiedza o oferowanych usługach i zabiegach, sprawia, że znacznie łatwiej podkreślić ich zalety
i nakłonić Klienta do skorzystania z nich.

5. Zapamiętaj swojego Klienta.

Stali Klienci lubią mieć pewność, że kosmetolog, której się oddają pod opiekę dobrze zna ich problemy, pamięta imiona, wie, na czym się skoncentrować i jakie działania podjąć. Wciąż w wielu salonach nie przykłada się wagi do Klientów,
nie wraca przed wizytą do ich historii i nie zapamiętuje jej. A Co za tym idzie, wkrada nam się tu traktowanie na zasadzie: „Następny proszę”. I taśmowo przechodzi się od Klienta, do Klienta.

Takie traktowanie powoduje, że w Kliencie rośnie niechęć. Ma on wrażenie, że mimo iż wydaje niemałe dla niego pieniądze, jego problemy tak naprawdę nie interesuję panią kosmetolog.

6. Stosuj programy lojalnościowe.

Stały Klient to nie tylko Twoja świetna reklama, ale także niezwykle cenny „dobytek”. Programy lojalnościowe pomagają Ci stale powiększać swoje zyski oraz budować więź z Klientem, który czuje się dodatkowo wynagrodzony za to, że korzysta właśnie z Twoich usług, a nie innego salonu. Ważną zaleta tego typu programów jest naturalne przywiązywanie się emocjonalnie do firmy. Masz tutaj sporą przestrzeń do działania. Możesz kusić Klientów specjalnymi rabatami, nagrodami, limitowanymi edycjami profesjonalnych kosmetyków, czy udziałem w wystawnych beauty imprezach, które organizujesz.

7. Na pierwszym miejscu stawiaj dobro Klienta, nie sprzedaż.

Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku branży beauty, Klienci są wyjątkowo wyczuleni na tzw. „wciskanie” im swoich produktów, usług, tylko po to, by mieć dzięki temu zysk. Wiele salonów prowadząc swoje kampanie marketingowe, popełnia podstawowy błąd. Atakują Klientów z każdej strony swoimi cudownymi ofertami, zabiegami, promocjami, produktami, najlepszym sprzętem i technologią. Zapominają w tym miejscu o tym, co jest najistotniejsze – o samym Kliencie i jego problemach.

Twoi odbiorcy chcą czuć, że Ci na nich zależy, że rozumiesz ich problem i masz na niego rozwiązanie. To czy masz sprzęt tej firmy, czy tamtej, nie ma dla nich większego znaczenia. Chcą ludzkiego podejścia, empatii, pokazania im, że dziś są metody, dzięki którym odzyskają pewność siebie, zdrową skórę, młodość, piękno.

8. Pielęgnuj relację z Klientem.

W wielu salonach zupełnie pomija się ten punkt. Umawia się Klienta, on przychodzi, dostaje usługę, odhacza się go
i załatwione. Potem długa cisza, aż do kolejnej wizyty. To nie sprzyja budowaniu dobrej i długofalowej relacji. Warto dbać
o stały kontakt z Klientem. Pomocne będą w tym przypadku newslettery, które wyślesz Klientom raz w tygodniu, powiadamiając o tym co się aktualnie dzieje w firmie. Poinformujesz o nowej ofercie, nowych produktach, o promocji, rabatach etc. Przyjemnym aspektem podtrzymującym relację są też smsy, wysyłane w dniu urodzin Klientów wraz z jakąś miłą niespodzianką od salonu.

Pamiętaj o tych szczegółach, bo to one sprawiają, że Klient przywiązuje się do Twojego salonu, do kosmetologa, który się nim opiekuje i nie odejdzie tak łatwo i szybko do konkurencji.


Temat budowania relacji z Klientem, to temat rzeka. W tym artykule skupiliśmy na kilku najważniejszych punktach. Zastanów się co warto ulepszyć u siebie w salonie beauty i na co do tej pory nie zwracałaś uwagi, a co może okazać się kluczowe w Twoim przypadku.

Miej na uwadze to, że budowanie relacji to proces, który się prowadzi latami, nieprzerwanie. To konsekwencja, regularność, stałe podnoszenie standardów obsługi i elastyczność. Jeśli Twoje podejście do Klienta, będzie w jego oczach wyjątkowe i atrakcyjne, nie ucieknie on do konkurencji. Pora skończyć z myśleniem: „Klient nasz Pan”. Dziś dobra relacja, to partnerstwo, przyjaźń, zrozumienie. Jeśli uda Ci się zaprzyjaźnić ze swoim Klientem, dobrze rozpoznać jego potrzeby i odpowiednio o niego zadbać, zawsze będziesz wygrana.

Recepcja – kluczowe miejsce wpływające na sprzedaż w Twoim salonie beauty.

Recepcja – kluczowe miejsce wpływające na sprzedaż w Twoim salonie beauty.

Pierwsze skojarzenia, jakie budzi recepcja w salonie beauty, to uśmiechnięta recepcjonistka, odbierająca telefony, odpisująca na maile, rezerwująca wizyty. Być może nie do końca zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważną funkcję pełni osoba, która jako pierwsza ma kontakt z Twoimi Klientami.

To jej aparycja, komunikatywność, sposób odpowiadania na zadane pytania, a także zachęcania do kolejnych wizyt, ma istotny wpływ na reakcje potencjalnych gości Twojego salonu. Nowy Klient dzwoniący, by umówić wizytę lub po prostu chcący zaczerpnąć jakiś informacji, zdany jest na kontakt z Twoją recepcjonistką. Jej rola to nie tylko zdawkowe: „Zapisałam Panią, do zobaczenia”, czy „W tym miesiącu już nie dysponujemy wolnymi terminami, mogę Pani zaproponować ewentualnie przyszły”.

Recepcjonistka powinna znać odpowiedź na niemalże każde pytanie.

Należy zdawać sobie sprawę, że po drugiej stronie słuchawki jest człowiek, który szuka upewnienia, że to dobry pomysł, aby skorzystać z usług Twojego salonu, że masz rozwiązania na jego problem, że go rozumiesz i zrobisz wszystko, aby mu pomóc. Nierzadko dzwoniący chcą też uzyskać dodatkowe informacje dotyczące danej usługi. Dlatego to niezwykle ważne, by recepcjonistka było odpowiednio przeszkolona. Mimo, że sama osobiście nie wykonuje danych zabiegów, powinna wiedzieć na ich temat jak najwięcej.

Najczęstsze pytania dotyczą przebiegu usługi, tego jak wygląda np. zabieg medycyny estetycznej, ile czasu trwa, czy wymaga okresu rekonwalescencji, czy wystarczy jeden zabieg, czy konieczna jest cała seria, jaki jest koszt usługi, czy rozwiąże ona dany problem, przypadłość, jakich efektów można się spodziewać itp.

Klienci potrafią być kreatywni i bywają zaskakujący, lecz istnieje szereg pytań powtarzających się, które warto spisać. Wystarczy utworzyć specjalną listę z takimi pytaniami i odpowiedziami, do której recepcjonistka zawsze będzie mogła zajrzeć i przypomnieć sobie najważniejsze informacje.

Prezentacja korzyści, czyli jakim językiem mówić do Klienta.

Mówiąc np. „Ten zabieg świetnie działa na zmarszczki”, raczej nie podziałasz na wyobraźnię Klientki. Formułując zdanie w ten sposób: „Zabieg ten jest niezwykle skuteczny. Niweluje zmarszczki, dzięki czemu Pani cera stanie się wygładzona i będzie wyglądała 10 lat młodziej” – zachęcasz, podajesz rezultaty i przytaczasz konkretną korzyść. Dostrzegasz różnicę? Warto też w rozmowie telefonicznej, która daje ograniczony czas na rzucanie argumentami i zbadanie potrzeb, podkreślić opinie innych Klientów, którzy z danej opcji korzystali.


Oto przykład: „ Z tego zabiegu korzysta u nas wiele Klientek, mających problem z przebarwieniami skórnymi i są bardzo zadowolone. Twierdzą, że po zabiegu ich skóra stała się znacznie bardziej jednolita i nabrała zdrowego blasku, dlatego mogę go Pani szczerze polecić”.

Liczy się Klient i jego potrzeby.
Jeśli go przekonasz do swojej usługi odpowiednimi argumentami,
atrakcyjnymi dla niego, nie będzie miał wątpliwości.


Bezpłatne konsultacje pomogą zbudować relacje.Przez telefon, nie widząc się z Klientem twarzą w twarz, ciężko jest zbadać jego potrzeby i zaproponować konkretne rozwiązanie. Jest to szczególnie utrudnione, zwłaszcza jeśli sam Klient nie wie jaki ma rodzaj skóry, czego potrzebuje i w jaki sposób można mu pomóc. Dlatego świetnym rozwiązaniem jest zachęcanie do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, do których recepcjonistka powinna namawiać i tłumaczyć, że tylko wtedy będzie można określić kondycję skóry i dobrać możliwie najlepszą kurację.

Jeśli Klient odwiedzi Twój salon, znacznie uprości się droga do jego zdobycia. Pozostaniesz o krok, od przekonania go, że znajduje się w dobrych rękach i że właśnie znalazł miejsce, w którym uzyska to, czego pragnie. Nic tak nie ułatwia zbudowania relacji, jak atmosfera zaufania, zrozumienia i odpowiedź na pytania nurtujące Klienta. Aby móc się wykazać na tym polu, konieczne są umiejętności recepcjonistki, która będzie w stanie skutecznie przekonywać do skorzystania z konsultacji i przyciągnie potencjalnego Klienta do Twojego salonu.

Prezentacja kosmetyków profesjonalnych.

Po zabiegu Klientka udaje się do recepcji, by go opłacić i ewentualnie zapisać się na kolejne wizyty. To idealny moment na zaproponowanie linii kosmetyków, idealnie dobranych do potrzeb jej skóry. Warto podkreślić tu ich działanie i unikalny skład, odmienny od tego, jaki możemy znaleźć w kosmetykach dostępnych w zwykłej drogerii. Tutaj również bardzo istotny jest język korzyści, poinformowanie o tym, że przy danym zabiegu należy skórę odpowiednio pielęgnować w domu.

Recepcjonistka powinna odznaczać się wysokim stopniem empatii oraz znajomością składników i działania danych kosmetyków. To od jej umiejętności sprzedażowych w dużej mierze zależy, czy Klient zakupi dany produkt. Szybka konsultacja z kosmetologiem, który potwierdzi skuteczność kosmetyków i utwierdzi Klienta o ich właściwościach, może okazać się pomocna.

Jasno określaj standardy.

Diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego już po przekroczenia progu Twojego salonu, Klient powinien czuć się wyjątkowo. Niedostrzeżenie go, to największe faux pas. Recepcjonista powinna go powitać, wziąć od niego okrycie wierzchnie, zaproponować kawę lub herbatę i zaprosić do miejsca, gdzie będzie on mógł się zrelaksować, w oczekiwaniu na usługę. Jeśli zna jego imię, tym lepiej. To brzmi dobrze: „Dzień dobry Pani Anno, poproszę o płaszcz. Napije się Pani kawy, czy herbaty?”

„Dzień dobry. Proszę schować sobie płaszcz do szafy i tutaj zaczekać.” – to niekoniecznie brzmi dobrze.

Pamiętaj, że to od pierwszej wizyty Klienta w Twoim salonie i tego jak zostanie potraktowany, zależy to, czy do niego powróci i czy będzie polecał go innym.

„Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie.”

Rola samorozwoju menadżera w kontekście współczesnych problemów związanych z fluktuacją pracowników

Rola samorozwoju menadżera w kontekście współczesnych problemów związanych z fluktuacją pracowników

Przedsiębiorcy za jeden z ważniejszych problemów, z jakimi przychodzi im mierzyć się w dzisiejszych czasach, podają odpływ pracowników, szczególnie tych wysoko wykwalifikowanych. Problem ten nie omija pracowników fizycznych, fizjoterapeutów, kosmetologów w branży Beauty. Wyzwanie to sprawia, że zmianie ulegają m.in. warunki wynagrodzenia, system pracy, podejście do tematu szkoleń i rozwoju pracowników.

To z pewnością jest dobry kierunek! Jednak jest jeszcze coś, co ma ogromny wpływ na utrzymanie zaangażowanych pracowników w danym zespole. To menadżer, który jest…liderem i mentorem. Aby takim być, powinien stale dbać o swój rozwój i nie poprzestawać w uczeniu się.

 

Wielokrotnie w swojej karierze coacha jak i przedsiębiorcy spotykałam menadżerów, którzy poświęcali czas i energię na samorozwój. Doskonale zdawali sobie sprawę, że aby być efektywnym liderem i utrzymać zmotywowany, zaangażowany zespół, należy inspirować ludzi do rozwoju i wspierać ich we wzrastaniu.

Być przykładem. To mądre podejście do przywództwa na miarę XXI wieku doskonale wpisuje się nie tylko w zarządzanie w korporacjach ale również w małych zespołach. W świetle powyższego, to menadżer bierze odpowiedzialność za samodoskonalenie, mając na względzie to, że sam jest osobą, od której powinien rozpocząć zarządzanie.

 

QUO VADIS LIDERZE?

 

W jakim kierunku powinien zmierzać samorozwój menadżerów w kontekście batalii z problemem odpływu pracowników z organizacji?

Jednej z przyczyn fluktuacji pracowników upatruje się w niedostosowaniu zarządzania do zmian wynikających ze spotkania w organizacji przedstawicieli różnych pokoleń. W związku z tym, sprawdźmy, które umiejętności menadżerskie są najistotniejsze z punktu widzenia przedstawicieli pokoleń XYZ (tabela)[1]. Potraktujmy to jako punkt wyjścia do określenia kierunku Twojego samorozwoju jako efektywnego lidera zespołu.

 

Pokolenie Cechy pracowników reprezentujących dane pokolenie Pożądane cechy i umiejętności menadżerów najistotniejsze dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń
X ·         zaangażowani i lojalni,

·         ambitni, ciężko pracujący,

·         profesjonalni, doświadczeni,

·         zmęczeni, zestresowani.

·        doskonale rozwinięta umiejętność komunikacji, w tym przekazywania informacji zwrotnych,

·        przewodzenie przez własny (wysoce etyczny) przykład,

·        rozwinięta inteligencja emocjonalna i empatia,

·        umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu, budowania ich ścieżek kariery i wspierania w rozwoju,

·        zachowywanie równowagi praca-życie prywatne.

Y

·         Ambitni,

·         konkurencyjni, elastyczni, skłonni do zmian,

·         energiczni,

·         roszczeniowi, naiwni, niecierpliwi.

·        doskonale rozwinięta umiejętność komunikacji, w tym przekazywania informacji zwrotnych,

·        umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu, budowania ich ścieżek kariery i wspierania w rozwoju,

·        pozytywne nastawienie i optymizm.

Z ·         ciekawi świata,

·         elastyczni i mobilni,

·         beztroscy, potrafiący zachować równowagę na płaszczyźnie obowiązki/praca-życie osobiste/przyjemności,

·         niecierpliwi, naiwni, zagubieni w realnej codzienności, niepewni swoich umiejętności.

·        pozytywne nastawienie i optymizm,

·        umiejętność określania jasnych celów, motywowania, doceniania członków zespołu,

·        pozwalanie na naukę przez eksperymenty, popełnianie błędów,

·        elastyczność – otwartość na pracę zdalną/home office, elastyczne godziny pracy,

·        zachowywanie równowagi praca-życie prywatne.

 

W dzisiejszych czasach samorozwój menadżerów wymaga koncentracji na aspektach work-life balance, zarządzaniu sobą w czasie, automotywacji i asertywności. Niezwykle istotna jest praca nad umiejętnościami jasnej komunikacji. Jest to niekończąca się praca jako że co jakiś czas na rynek pracy będą wchodzić przedstawiciele kolejnych pokoleń, a każde z nich oczekuje przekazu „w swoim języku”.

Niemożliwym byłby efektywny autorozwój bez znajomości technik, narzędzi czy choćby zasad organizacji czasu swojej pracy. Mogą to być metody specjalistów z tej dziedziny (np. idea Getting Tings Done®), Twój „autorski” system priorytetyzacji zadań z wykorzystaniem samoprzylepnych kolorowych karteczek czy np. program komputerowy toggl® do monitorowania czasu spędzonego przy komputerze, poświęconego na wykonanie projektu.

Ważne abyś spróbował wielu rozwiązań, był na nie otwarty i dokonał wyboru optymalnych DLA CIEBIE „narzędzi”. W końcu mają one pomagać w sposób naturalny, a nie dokładać pracy i być udręką.

Z zarządzaniem sobą w czasie przeplata się koncepcja równowagi praca-życie prywatne (work-life balance), na którą szczególnie zwracają uwagę przedstawiciele wszystkich pokoleń. Znając swoją rolę jako menadżera-lidera i inspiratora swojego zespołu, dążąc do jej jak najlepszej realizacji, pamiętaj o zachowaniu harmonii między pracą, a życiem prywatnym.

Elastyczny czas pracy czy (sporadyczna) praca w trybie home office, zaplanowanie pracy zgodnie z występującą sezonowością, poznanie technik produktywnej pracy, wreszcie medytacja to tylko niektóre rozwiązania prowadzące do praktykowania work-life balance. Praktykuj je sam ale również dziel się tymi doświadczeniami z członkami swojego zespołu, pokaż, że mogą z nich korzystać, a Ty to akceptujesz i wspierasz.

 

NARZĘDZIA PRZYDATNE NA DRODZE SAMOROZWOJU

 

Jak pracować nad wymienionymi cechami w praktyce? Oto kilka wskazówek dla menadżerów poważnie traktujących samorozwój.

 

1. Dołącz do grupy mastermindowej, odpowiadającej kierunkowi Twojego rozwoju.

 

Niewielkie grupy (do 5 osób) zmierzających w kierunku podobnym do Twojego, znajdujące się na różnym poziomie zaawansowania, posiadające różne bądź zbliżone doświadczenie mogą być dla Ciebie niezwykle pomocne w określeniu działań czy nawet doprecyzowaniu kierunku, w którym zmierzasz.

Takie grupy „spotykają się” np. za pośrednictwem Skype-a bądź „w realu” na krótkich sesjach, podczas których każdy z uczestników czerpie inspiracje, poszukuje rozwiązania swojego problemu poprzez dyskusje z pozostałymi członkami grupy. Sesje odbywają się regularnie, są moderowane i zorganizowane w taki sposób, aby wzajemnie szanować swój czas i aby każdy z uczestników miał okazję przedstawienia zagadnień, z którymi się mierzy. Członkowie grup mastermindowych mogą organizować, np. miesięczne wyzwania podczas których pracują nad lepszym zarządzaniem sobą w czasie. Dzielą się w tym czasie efektami swoich działań co wpływa dopingująco na członków zespołu.

Jako że proces rozwoju i nauki wielu osobom przychodzi łatwiej gdy nie są w nim osamotnione, członkowie grupy raz w miesiącu mogą głosować na inspirującą książkę (np. z zakresu rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole czy zarządzania talentami), którą wszyscy przeczytają i będą w oparciu o nią pracować na najbliższych sesjach. Wartościowym elementem idei mastermaind-u jest możliwość zorganizowania krótkich sesji szkoleniowych, podczas których „nauczycielem” jest jeden z uczestników, dzieli się on swoim doświadczeniem, wprowadza w temat, w którym jest ekspertem. Ważny jest wybór tematu, który będzie interesować wszystkich członków grupy. Istotne aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość zaangażowania, byli aktywni, pamiętając przy tym, że grupa ma służyć wzrostowi każdego z nich.

Zespół powinien się wspierać poprzez wyznaczanie wyzwań, wzajemną motywację, pomoc w określaniu celów samorozwoju i ich wprowadzaniu w życie, w tym rozwiązywanie napotykanych problemów. Wszystko to odbywa się w duchu zaufania, szczerości, szacunku. Problem, który spędzać Ci sen z oczu może okazać się błahym gdy podzielisz się nim z innymi, doświadczonymi osobami. Zgodnie z zasadą: co dwie głowy to nie jedna…, rozwiązania pojawiają się w mig. Mastermind pozwala też spojrzeć na wiele zagadnień z dystansu.

Jak stworzyć grupę mastermind-ową lub dołączyć do właśnie tworzącej się? Często w zamkniętych biznesowych grupach tematycznych portalu społecznościowego Facebook, dotyczących danego tematu pojawiają się zaproszenia do nowo tworzących się grup. Sam możesz też stworzyć taki post, ważne abyś był pewien, że w grupie znajdują się osoby poważnie podchodzące do tematu samorozwoju, daj sobie czas na obserwację osób i dyskusji jakie toczą.

Bywa, że blogerzy piszący o tematyce mastermind-u zachęcają do tego, aby zainteresowane osoby pozostawiały w komentarzach propozycje utworzenia grupy. Istnieje też wariant płatny mastermind-u,w którym występuje mentor-nauczyciel, wspierający uczestników wysoce ekspercką wiedzą.

 

2. Korzystaj ze wsparcia ekspertów, którzy podczas szkoleń i warsztatów podzielą się z Tobą doświadczeniem i wiedzą.

 

Podczas warsztatów pod okiem eksperta pracujesz w grupie nad rozwojem pożądanych umiejętności, mogą to być właśnie te, które pomogą Ci być efektywniejszym menadżerem, lepiej prowadzić zespół ku osiągnięciu celów i wzrastać każdemu z jego członków, niezależnie od tego jakie reprezentują pokolenie. Forma pracy grupowej daje lepszy ogląd sytuacji z różnych perspektyw, jest okazją do wymiany doświadczeń i przemyśleń.

Jako autorka wielu programów szkoleniowych i warsztatów dedykowanych menadżerom, mam styczność nie tylko z osobami „wysyłanymi” przez organizację na szkolenia ale i liderami, którzy sami wychodzą z inicjatywą, wiedząc nad czym chcą pracować dla zwiększenia efektywności. Doceniam czas zainwestowany w samorozwój dlatego tworzę szkolenia zawierające jak najwięcej wiedzy praktycznej, zapraszam najlepszych ekspertów, którzy mogą wnieść realny wkład ze swojego „podwórka” tematycznego.

Polecam Ci udział właśnie w takich szkoleniach. Uważam, że w dobie przesytu ofertami edukacyjnymi na bardzo ogólnym poziomie, ten kierunek jest uczciwym. W najnowszym projekcie – obozie „Leadership”, realizowanym wraz z Iwoną Guzowską, mistrzynią świata w kickboxingu, wspieramy uczestników i towarzyszymy im m.in. w pracy nad wydobyciem wewnętrznej siły, która potrzebna jest chociażby do określenia kierunku samorozwoju czy bycia liderem efektywnego zespołu. Nasz obóz to czas nauki budowania dobrego zespołu i zarządzania jego potencjałem ale także okazja do przyjrzenia się sobie jako liderowi. Szczegóły warsztatów poznasz odwiedzając stronę www.skutecznylider.pl

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na kilkudniowe wyłączenie z obowiązków menadżerskich (do którego mimo wszystko mocno namawiam), do dyspozycji masz wiele wysoce merytorycznych szkoleń czy warsztatów, które możesz realizować w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Realizowane są one w formie zdalnej, bazują na wcześniej nagranych lekcjach i zadaniach do wykonania. Dla tych, którzy czują niedosyt i chcą poza tym materiałem otrzymać bezpośrednie wsparcie „szkoleniowca”, autorzy często proponują pakiety premium bądź VIP, w ramach których otrzymasz indywidualne sesje z trenerem, podczas których wspólnie możecie przepracować konkretny projekt bądź problem z Twojego „podwórka”.

Coraz częściej na platformach typu Udemy, Coursera czy Skillshare dostępne są jakościowe szkolenia. Warto jednak przyjrzeć się opiniom uczestników aby wybrać te najlepsze merytorycznie jako że zasoby portali są ogromne.

Jeśli potrzebujesz indywidualnego podejścia, alternatywą (bądź dopełnieniem) dla szkoleń może być dla Ciebie praca z coachem bądź mentorem. W zależności od typu osobowości, etapu samorozwoju, na którym się znajdujesz czy zagadnienia, nad którym chcesz pracować, zacznij od decyzji czy potrzebujesz wsparcia mentora czy coacha.

 

3. Sięgaj po rozwijającą lekturę, słuchaj inspirujących podcastów, czerp wiedzę z wartościowych blogów. 

 

Dobiegają końca czasy gdy obawiano się dzielenia wiedzą „za darmo”, a materiały umieszczane na blogu czy w udostępnianym do pobrania e-booku były bardzo skromne, stanowiły jedynie prezentację produktu czy usługi. Najlepsi blogerzy czy autorzy podcastów chętnie dziś ukazują kulisy budowania swojego biznesu, a tym samym dzielą się w szerokim zakresie swoją wiedzą, np. z zakresu zarządzania sobą w czasie, tworzeniem zespołów projektowych czy rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespołach.

Aby mieć pod ręką ulubione podcasty różnych autorów i sprawnie nimi zarządzać, możesz korzystać z rozwiązań typu Podcast Republic. Wielu twórców podcastów dołącza do swoich „słuchowisk” notatki wizualne, które możesz pobrać w formacie pdf-a. Stanowią one graficzny skrót informacji z nagrania, a dla wzrokowców będą dobrym materiałem utrwalającym wiedzę. Natomiast alternatywą dla tradycyjnych książek są audiobooki. Jeśli łatwiej chłoniesz wiedzę ze słuchu, będzie to dla Ciebie szczególnie dobre rozwiązanie. Książki w formie nagrań audio sprawdzają się np. gdy spędzasz wiele godzin w aucie.

Coraz częściej serwisy internetowe profesjonalnych magazynów typu Harvard Business Review, Forbes udostępniają otwarte artykuły na temat przywództwa czy konkretnie samorozwoju menadżerów – korzystaj z tego!

 

4. Bywaj na konferencjach, kongresach i targach – czerp wiedzę nie tylko branżową ale poszukuj nowych kierunków rozwoju, wymieniaj się doświadczeniami, nawiązuj kontakty.

 

Zachęcam Cię do udziału w debatach toczących się podczas takich eventów, ze zdobytej wiedzy nie tylko Ty możesz skorzystać, warto abyś nowinkami dzielił się z zespołem, a później angażował jego członków w podejmowanie decyzji, np. co do wprowadzenia nowych usług czy rozwiązań.

Niektóre z wydarzeń branżowych mają charakter międzynarodowy, np. Targi Beauty Forum, odbywają się w różnych krajach Europy, a przez to poszerzają horyzonty wiedzy, umożliwiają Ci nawiązanie kontaktu z profesjonalistami z zagranicy. Polecam również udział m.in. w Beauty Days, Targach Beauty Expo, Beauty Trends, Europejskim Kongresie SPA. Część konferencji kierowana jest do menadżerów, a ich tematyka dotyczy m.in. motywowania członków zespołu, wprowadzenia do pracy dla nowo zatrudnionych czy skutecznej rekrutacji.

Nie ograniczaj się tylko do wydarzeń związanych z Twoją branżą, bądź otwarty na wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu czy psychologii.  W poszukiwaniu takiej wiedzy warto wziąć udział  m.in. w Golden Marketing Conference. Nie musisz być ekspertem w każdej dziedzinie ale z pewnością będziesz autorytetem dla swojego zespołu jeśli będziesz orientować się w obecnych trendach czy przyszłościowych kierunkach.

Jeśli nie możesz wziąć udziału w wydarzeniach, dowiedz się czy istnieje możliwość zakupu podręcznika konferencyjnego bądź materiału video z wystąpieniami prelegentów.

 

5. Buduj kampanię employer branding „krok po kroku” 

 

Zapraszam na stronę, gdzie szerzej omówiłam temat :

Employer branding, czyli jak budować markę pracodawcy

 

Jeśli jesteś na etapie rozpoznania i ustalenia planu dalszego samorozwoju, szczególnie zachęcam Cię do przyjrzenia się narzędziu o nazwie Structogram, pozwalającemu poznać Ci tę biostrukturę mózgu, która najsilniej odpowiada za Twoje zachowania, decyzje.

Dzięki temu lepiej rozpoznasz jakie są Twoje genetycznie zaprogramowane predyspozycje m.in do zarządzania zespołem, delegowania zadań, komunikacji, przywództwa. Structogram pozwala m.in. na rozeznanie atutów lidera, umiejętności czy cech, które może on umieścić na liście tych do dalszego rozwoju i zarządzania nimi. Jeśli interesuje Cię to zagadnienie, koniecznie odwiedź stronę www.krokdodecyzji.pl

Twój samorozwój nabierze głębszego znaczenia jeśli, poza praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności, które zdobędziesz, będziesz się nimi dzielił ze swoim zespołem. Nie bój się tego, ucząc innych, pomagając im wzrastać, dajesz im do zrozumienia, że są dla Ciebie i organizacji ważni. To milowy krok do zbudowania wysoce zmotywowanego, rozwijającego się i efektywnego teamu.